Takaisin

BLOGI: #OleOnnellinen asiantuntijapaneeli

Joka toinen meistä kokee mielenterveyden häiriöitä ja masennukseen sairastuu joka viides. Avuntarpeen tunnistaminen ja tuen saaminen ajoissa on erityisen tärkeää. Tämän takia valitsimme marraskuun teemaksi mielenterveyden. Kampanjakuukauden tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden tietoisuutta mielenterveyden ongelmista, haasteista, palveluista, ohjauksesta ja neuvonnasta.

Julkaisimme tänä aamuna asiantuntijapaneelin, jonka teemana on opiskelijoiden mielenterveys. Asiantuntijat eri järjestöistä kertovat mm. miten opiskelijat tänäpäivänä voivat sekä miten ja mistä saa apua.

Paneelin juonsi Iiris Hynönen (SAMOK) ja panelisteina olivat Anni Liina Ikonen (OLL), Henna Sihvonen (Nyyti ry), Kaisa Iso-Herttua (Haaga-Helia), Tea Sissonen (Helga).

Paneeliin pääset klikkaamalla tästä.

Panelisteilta kysyttiin miten opiskelijat voivat tänä päivänä. Konsensus oli, että opiskelijat voivat hyvin ja huonosti. Erilaisista barometreista näkyy, että vaikka opiskelijat voivat yleisesti ottaen hyvin, on mielenterveysongelmien määrä kuitenkin kasvussa. Ammattikorkeakoulujen budjettien kiristyessä lähituntien määrää pienennetään ja opiskelijalle jää isompi vastuu opiskeluiden eteenpäin viemisessä, joka voi aiheuttaa pitkäjaksoista stressiä, joka puolestaan kasvattaa mielenterveysongelmien syntymisen riskiä. Muita vaaranpaikkoja opiskelijoiden jaksamisessa ovat työskentely opintojen ohella sekä liikunnan vähäisyys. Ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin ryhtyneet parantamaan terveyspalveluitaan, jonka panelistit näkivät hyvänä asiana.

Seuraavaksi panelisteilta kysyttiin mitä hyvä mielenterveys tarkoittaa. Esiin nousivat seuraavanlaiset luonnehdinnat: kyky vastaanottaa pienet arjen vastoinkäymiset, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämän tasapaino sekä monipuolinen arkielämä koulunkäynnin, työelämän ja harrastusten parissa.

Kysyttäessä nostamaan käsiä, mikäli panelistit kokivat yhteiskunnan tukevan opiskelijoita tarpeeksi mielenterveyttä koskevissa asioissa, kukaan ei nostanut kättään. Tämä ei yllättänyt, sillä yhteiskunnan tarjoamista palveluista käytävä keskustelu on viime aikoina käynyt kiivaan ympäri mediaa. Panelistit nostivat ongelmina esiin suoritusyhteiskunnan, joka yllyttää opiskelijoita suorittamaan koko ajan niin opintojen kuin työn parissa. Terveyspalveluita jaksamiseen ja mielenterveysongelmiin on saatavilla, mutta niiden saavutettavuusongelmat ovat isoja. Opiskelijat eivät välttämättä tiedä mistä apua saa ja miten hakeutua avun piiriin. Suoritusyhteiskunnan luoma eräänlainen leima siitä, että ylisuorittamista ihannoidaan ja ammattilaiselle puhuminen on on mukamas heikkoutta, aiheuttaa ongelmia avun saavutettavuudessa.

Opiskelijoiden huonot tuet pakottavat monet tekemään töitä opintojen ohella ja kesäisin tehdään myös töitä. Panelistit kyseenalaistivat, että missä kohtaa opiskelijan on sitten tarkoitus levätä? Taloudelliset ongelmat nostettiin esiin myös palveluiden saavutettavuuskysymyksissä. Opiskelijat harvoin hakevat apua kolmannelta osapuolelta jaksamista ja mielenterveyttä koskeviin asioihin, koska terapia on kallista ja jonot pitkiä. Ennaltaehkäisevien palveluiden lisäämistä ja markkinointia toivottiin lisää, mutta korostettiin kuitenkin, että korkeakoulujen piiristä löytyy nimenomaan ennaltaehkäiseviä palveluita opiskelijoiden käyttöön.

Lopuksi panelisteja pyydettiin antamaan vinkkejä mielenterveydestä huolehtimiseen. Panelistit kehottivat opiskelijoita olemaan armollisia itseään kohtaan, tukemaan toisiaan ja löytämään sen oman jutun, joka saa itsensä rauhoittumaan, esimerkiksi luonnossa liikkuminen.

Helga haluaa vielä kiittää juontajaa sekä panelisteja ja muistuttaa myös opiskelijoita pitämään jaksamisestaan huolta! Muistakaa levätä!

Tietoa Haaga-Helian tarjoamista palveluista löydät täältä.

“Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta. Mielenterveys ei ole staattinen tila, vaan muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat.“(THL)