Edunvalvonta

 

Helgan lakisääteinen tehtävä on Haaga-Helian opiskelijoiden edunvalvonta. Mitä edunvalvonta sitten oikein on?

Edunvalvonnan tarkoituksena on turvata ja tukea opiskelijoitamme heidän korkeakoulutaipaleellaan luoden oikeudenmukainen opiskeluympäristö, jossa tiedonkulku toimii, opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja kurssien sisältö sekä kaikki muu opiskeluun liittyvä on asianmukaista.

Helga haluaa tuoda opiskelijoiden äänen kuuluviin niin korkeakoulussa, kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

 

Opiskelijan tukena korkeakouluissa

Helga tekee vaikuttamistyötä Haaga-Helian sisällä. Helga auttavat yksittäisiä opiskelijoita sekä vaikuttaa koko korkeakoulun kaikkia opiskelijoita koskeviin linjauksiin. Tätä kautta on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi opetuksen laatuun, korkeakoulun järjestelmiin ja palautekäytäntöihin.

Oletko huomannut Haaga-Heliassa kehittämisen kohteita? Jos haluat antaa palautetta opinnoistasi, täytä Mikä mättää? -lomake.

Oletko kohdannut häirintää tai epäasiallista kohtelua? Ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihimme yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta hairintayhdyshenkilö@helga.fi.

 

Opiskelijan hyvinvointi

Opintoasioiden lisäksi vaikuttamista tehdään hyvinvointiasioiden parissa. Helga edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tilannetta esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, asumisen ja toimeentulon suhteen.

Helga toteuttaa myös lukuvuoden 2019/2020 aikana Hyvinvoinnin Vuosi -kampanjan, jonka tavoitteena on tietoisuuden lisääminen paitsi opiskelijan käytettävissä olevasta turvaverkosta sekä hyvinvointia tukevista palveluista myös näiden ongelmien olemassaolosta.

 

Kuntiin vaikutetaan yhdessä

Helga tekee kuntavaikuttamista pääkaupunkiseudulla yhdessä muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Vaikuttamisen tärkeimpiä tavoitteita ovat listätä opiskelija-asuntojen määrää, parantaa liikenneyhteyksiä varsinkin kampusalueille ja kehittää opiskelijoiden saamia palveluita. Käytännössä työtä tehdään opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien yhteisen World Student Capital -verkoston kautta.
Lisätietoja WSC:stä löydät täältä!

 

Opiskelijan vaikutuskanavat

Opiskelijoilla on tarjolla paljon vaikutusmahdollisuuksia Haaga-Heliassa, Helgassa sekä opiskeluympäristössä ylipäätään. Lähtemällä esimerkiksi Helgan edustajistoon, tutoriksi tai opiskelijaedustajaksi Haaga-Helian toimielimiin voi saada aikaan muutoksia sekä saada arvokasta kokemusta.

Erilaisista väylistä ja vaikutusmahdollisuuksista löydät lisää täältä:
Edustajisto
Tutorointi
Opiskelijaedustajat

Eetvartti – #opiskelijanturvana

Eetvartti on opiskelijakunta Helgan löyhä edunvalvontaverkosto, johon ovat tervetulleita kaikki edunvalvonnasta kiinnostuneet Haaga-Helian opiskelijat. Osallistua voit liittymällä Eetvartti -Facebookryhmään, jossa käydään aktiivista keskustelua ajankohtaisista asioista ja kerätään tuoreita ideoita opiskelijakunnan edunvalvontatyöhön. Edunvalvontatiimi vastaa ryhmän ylläpidosta.

Lisäksi Helga järjestää neljä kertaa vuodessa Eetvartti-edunvalvontailtoja, joihin ovat niinikään tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Eetvartti-illoissa käydään yleensä läpi Helgan ja opiskelijayhdistysten edunvalvonnan ajankohtaisuuksia, sekä keskustellaan niihin valikoiduista ajankohtaisista edunvalvonnan teemoista.

Miksi nimi Eetvartti? Jos sanotaan, että joku tai jokin tekee eetvarttia, se joku/jokin on tällöin mieluista tai hyvää. Sitähän edunvalvonnalla tavoitellaan.

Yleisissä edunvalvonnallisissa asioissa ota yhteyttä:

Hallituksen puheenjohtaja
Sami Ranta-aho
puheenjohtaja@helga.fi

Asiantuntija
Nelli Pihlasviita
nelli.pihlasviita@helga.fi