Avustukset

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga jakaa rahallista avustusta opiskelijajärjestöjen toimintaan ja opiskelijoiden projekteihin vuoden 2016 aikana yhteensä 4 000 euron verran. Summasta 2 000 euroa on varattu yleisavustuksiin ja 2 000 euroa toiminta-avustuksiin. Yleisavustuksia haetaan kerran vuodessa erikseen määrättynä aikana. Toiminta-avustuksille ei ole varsinaisia hakuaikoja, vaan hakemuksia käsitellään tarpeen mukaan noin joka toinen viikko järjestettävissä hallituksen kokouksissa.

Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntää opiskelijakunnan hallitus. Esittelijänä toimii pääsihteeri tai hänen määräämänsä
henkilö. Avustukset myönnetään opiskelijakunnan edustajiston talousarviossa hyväksymästä
avustusmäärärahasta. Avustusta ei myönnetä liiketoiminnan harjoittamiseen.
Katso tarkemmat tiedot yleisavustuksen ja toiminta-avustusten hakemisesta.