Eduskuntavaalit 2019

MIKSI ÄÄNESTÄISIN?

Eduskunta on Suomen korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin. Eduskunta päättää muun muassa siitä, miten korkeakoulujen rahoitus tulevaisuudessa määräytyy, mitä opintotuelle käy, pysyykö koulutus kaikille maksuttomana sekä muista opiskelijan arkeen vaikuttavista asioista. Vain äänestämällä voit vaikuttaa!

#KOULUTUSTAPRKL

Helga on mukana SAMOKin ja SYL:n vaalikampanjassa, jonka kärkiteemoja ovat koulutus, toimeentulo ja ilmasto. Lisäksi kampanjalla tavoitellaan kärkihanketta opiskelijoiden mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi.

 

Tulevaisuuden osaaminen rahoitetaan nyt

– Korkeakoulujen rahoitus tulee jälleen sitoa indeksiin, jotta koulutuksen laatu ei enää heikkene.

– Koulutuksen saavutettavuutta tulee parantaa pitkäjänteisesti kunnianhimoisella, koko koulutuspolun kattavalla ohjelmalla.

– Koulutuksen kehittämiseen tulee ohjata uusia resursseja, samoin kasvavaan jatkuvan oppimisen tehtävän toteuttamiseen.

– Koulutusta tulee avata luomalla kansallinen alusta, josta opiskelija voi hakea opintotarjontaa kaikista korkeakouluista.

 

Riittävä toimeentulo on hyvinvoinnin perusta

– Opintorahaan on tehtävä 100 euron tasokorotus.

– Perusturvan uudistuksen tulee vastata myös nuorten sukupolvien tarpeisiin. Opiskelijat täytyy ottaa mukaan uudistukseen ja niin opiskelu kuin elinikäinen oppiminen tulee nähdä luonnollisena osana yksilön elinkaarta.

 

Ilmastonmuutos on sukupolvikysymys

– Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2030.

– Käynnistetään ilmastotutkimuksen kärkihanke, jonka puitteissa korkeakoulut voivat hakea tutkimusrahoitusta.

– Suomen tulee ajaa Euroopan unionissa edistyksellistä ilmastopolitiikkaa.

– Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on pikaisesti muutettava siten, että ne ohjaavat vahvasti päästöjen vähentämiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen.

 

Kärkihanke opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ratkaisemiseksi

– Luodaan terapiatakuu. Hoitoa tarjotaan jo terveydenhoidon perustasolla, ja hoito aloitetaan kuukauden sisällä hoidon tarpeen tunnistamisesta.

– Luodaan sujuvat ja eheät hoitopolut opiskeluterveydenhuollon ja muiden julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden välille.

– Aloitetaan kokeilu maksuttomasta kuntoutuspsykoterapiasta alle 29-vuotiaille.

– Kehitetään ja lisätään opiskeluterveydenhuollon mielenterveyspalveluja ja matalan kynnyksen digitaalisia ja lyhyitä hoitojaksoja.

 

Lisää kampanjasta täällä.

KESKEISIMMÄT PÄIVÄMÄÄRÄT EDUSKUNTAVAALIEN OSALTA

Eduskuntavaalit:

3.–9.4.2019 ennakkoäänestys kotimaassa
3.–6.4.2019 ennakkoäänestys ulkomailla
14.4.2019 vaalipäivä

Opiskelijoiden vaalitapahtumia:

6.3.2019 klo 15:00-17:00 Ammattikorkeakoulujen vaalikeskustelu Diakissa
11.3.2019 klo 13:00-14:00 Helgan Uudenmaan vaalipaneeli (katso tallenne)
12.3.2019 klo 12:00-13:00 Helgan Helsingin vaalipaneeli (katso tallenne)
13.3.2019 klo 14:00-16:00 OLL:n #liikkuvaopiskeluNYT-vaalipaneeli

ÄÄNIOIKEUS – KUKA SAA ÄÄNESTÄÄ?

Äänioikeutettuja ovat kaikki Suomen kansalaiset asuinpaikasta riippumatta, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 14.4.2019. Kaikille äänioikeutetuille on toimitettu ilmoitus äänioikeudesta kirjeitse.

ÄÄNESTÄMINEN

Ennakkoon voit äänestää missä tahansa äänestyspaikassa, vaikka toisella puolella Suomea. Äänestät kuitenkin sen vaalipiirin ehdokkaita, missä olet äänioikeutettu. Mikäli äänestät ennakkoon, et voi äänestää enää vaalipäivänä, sillä jokaisella on käytössään vain yksi ääni.

Vaihdossa olevat opiskelijat voivat äänestää lähimmässä Suomen edustustossa. Vaalipiiri määräytyy kotikunnan mukaan.

Ennakkoäänestyspaikat:

Heinola

  • Ennakkoäänestyspaikat

  • Vierumäellä (Urheiluopistontie 400) kirjastoautossa mahdollisuus äänestää ennakkoon 3.4.2019 klo 12.00-15.00

Helsinki

Porvoo

Koko Suomi

Vaalipäivä:

Vaalipäivänä voit äänestää vain postitse saamasi äänioikeusilmoituksen määräämässä paikassa.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9:00-20:00.

Miten äänestän?

1. Esitä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle
2. Saat vastineeksi äänestyslipun
3. Mene äänestyskoppiin
4. Merkitse ainoastaan ehdokkaasi numero kynällä sille varattuun kohtaan äänestyslipussa
5. Taita äänestyslippu siten, että numero jää sisäpuolelle
6. Mene vaaliuurnalle
7. Odota, että vaalivirkailija leimaa taitetun äänestyslippusi
8. Pudota leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan
9. Poistu äänestyspaikalta

Mikäli äänestät ennakkoon:

8. Sulje leimattu äänestyslippu ruskeaan vaalikuoreen
9. Allekirjoita lähetekirje (saat virkailijalta) tai ilmoituskortti (toit mukanasi)
10. Lähetekirje/ilmoituskortti ja vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen
11. Poistu äänestyspaikalta

Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan, kun menet äänestämään. Huomiothan myös, että äänestyspaikalla saa kuvata vain luvan kanssa.

KETÄ ÄÄNESTÄISIN?

Voit testata vaikkapa erilaisilla vaalikoneilla, kuka ehdokkaista on lähimpänä omia arvojasi. Vaalikoneita on esimerkiksi monilla medioilla sekä järjestöillä.

Allianssin nuorten vaalikone

Ylen vaalikone

Helsingin Sanomien vaalikone

SEURAA SOMESSA

#koulutustaprkl

#vaalit2019