Europarlamenttivaalit 2019

MIKSI ÄÄNESTÄISIN?

Europarlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. Vaalit järjestetään viiden vuoden välein kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Suomesta edustajia valitaan joko 13 tai 14 riippuen siitä, onko Yhdistynyt Kuningaskunta vielä EU:n jäsen heinäkuun alussa, kun uusi vaalikausi alkaa.

Europarlamentti päättää asioista, jotka vaikuttavat esimerkiksi liikkuvuuteen, koulutuksen saavutettavuuteen sekä ilmastoasioihin. Vain äänestämällä voit vaikuttaa!

#opiskelijanturvana blogi: viisi syytä äänestää eurovaaleissa

#KOULUTUSTAPRKL

Helga on mukana Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin sekä Suomen ylioppilasliiton (SYL) #KOULUTUSTAPRKL-kampanjaa, jonka tavoitteena on nostaa esille opiskelijoille tarkeitä teemoja myös eurovaaleissa. Eurovaalien kampanjan kärkinä ovat koulutus, liikkuvuus ja osallisuus.

KOULUTUS – Koulutuksella on itseisarvo

Koulutuksella on itseisarvo sivistyksen ja demokratian toimivuuden takaajana. Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulee olla johdonmukaista EU:n päätöksenteossa. Koulutusta tulee tarkastella kokonaisuutena ja ammatillinen koulutus tulee siirtää pois työllisyyskomissaarin salkusta takaisin koulutuskomissaarille. Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunta on avainasemassa EU-tason koulutuspolitiikan linjauksissa, joten kannustamme ainakin yhden tulevan suomalaisen europarlamentaarikon hakevan valiokunnan jäsenyyttä.

LIIKKUVUUS – Rahoitusta laadukkaalle ja saavutettavalle korkeakoulutukselle

EU-rahoituksella luodaan hyvinvointia, vastataan globaaleihin haasteisiin sekä edistetään liikkuvuutta ja eurooppalaista yhtenäisyyttä. Kestävän kehityksen tavoitteet tulee huomioida EU-rahoituksen kriteereissä. Vain koulutuksen avulla ratkaisemme aikamme suuret haasteet, kuten ilmastonmuutoksen. Kansainvälistä liikkuvuutta edistävänä ohjelmana Erasmuksen rooli on avainasemassa eurooppalaisen ja kansainvälisen identiteetin syntymisessä jäsenmaiden opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa.

OSALLISUUS – Opiskelijat ja nuoret mukaan päätöksentekoon

Koulutuksen kehittämisen tulee olla opiskelijalähtöistä ja opiskelijavaikuttaminen on turvattava EU-tasolla. EU ei voi rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa ilman opiskelijoiden osaamista. Päätöksenteko tulee tuoda mahdollisimman lähelle nuoria ja opiskelijoita, joiden tulee saada osallistua päätöksentekoon ja valmisteluun.

Lisää #KOULUTUSTAPRKL-kampanjasta voit lukea täältä.

KESKEISIMMÄT PÄIVÄMÄÄRÄT EDUSKUNTAVAALIEN OSALTA

Europarlamenttivaalit:

15.–21.5.2019 ennakkoäänestys kotimaassa
15.–18.5.2019 ennakkoäänestys ulkomailla
26.5.2019 vaalipäivä

Opiskelijoiden vaalitapahtumia:

15.5.2019 SAMOKin ja pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien paneeli
24.5.2019 Helga & JEF: Europarlamentaarivaalipaneeli

ÄÄNIOIKEUS – KUKA SAA ÄÄNESTÄÄ?

Äänioikeutettuja ovat kaikki Suomen kansalaiset asuinpaikasta riippumatta, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään varsinaisena vaalipäivänä 26.5.2019, sekä muiden EUn jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka eivät ole menettäneet vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja ovat ilmoittaneet maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin viimeistään 7.3.2019, jonka lisäksi heillä on kotikunta Suomessa 51 päivää ennen vaaleja Suomessa tai he ovat EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäseniä, jotka asuvat Suomessa. Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.

ÄÄNESTÄMINEN

Ennakkoon voit äänestää missä tahansa äänestyspaikassa, vaikka toisella puolella Suomea. Mikäli äänestät ennakkoon, et voi äänestää enää vaalipäivänä, sillä jokaisella on käytössään vain yksi ääni.

Vaihdossa olevat opiskelijat voivat äänestää lähimmässä edustussa tai niiden toimipisteessä, jotka ovat määrätty valtioneuvoston asetuksella.

Ennakkoäänestyspaikat:

Heinola

  • Ennakkoäänestyspaikat

  • Vierumäen opistolla on mahdollisuus äänestää ennakkoon kirjastoautolla 15.5.2019 klo 12:00-15:00

Helsinki

Porvoo

Koko Suomi

Ulkomaat

Vaalipäivä:

Vaalipäivänä voit äänestää vain postitse saamasi äänioikeusilmoituksen määräämässä paikassa.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9:00-20:00.

Miten äänestän?

1. Esitä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle
2. Saat vastineeksi äänestyslipun
3. Mene äänestyskoppiin
4. Merkitse ainoastaan ehdokkaasi numero kynällä sille varattuun kohtaan äänestyslipussa
5. Taita äänestyslippu siten, että numero jää sisäpuolelle
6. Mene vaaliuurnalle
7. Odota, että vaalivirkailija leimaa taitetun äänestyslippusi
8. Pudota leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan
9. Poistu äänestyspaikalta

Mikäli äänestät ennakkoon:

8. Sulje leimattu äänestyslippu ruskeaan vaalikuoreen
9. Allekirjoita lähetekirje (saat virkailijalta) tai ilmoituskortti (toit mukanasi)
10. Lähetekirje/ilmoituskortti ja vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen
11. Poistu äänestyspaikalta

Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan, kun menet äänestämään. Huomiothan myös, että äänestyspaikalla saa kuvata vain luvan kanssa.

KETÄ ÄÄNESTÄISIN?

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja voit äänestää ketä ehdokasta tahansa. Äänet lasketaan kuitenkin ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi. Kaikki europarlamenttivaalien ehdokkaat ovat listattu täällä.

Voit testata vaikkapa erilaisilla vaalikoneilla, kuka ehdokkaista on lähimpänä omia arvojasi. Vaalikoneita on esimerkiksi monilla medioilla sekä järjestöillä.

SEURAA SOMESSA

#tälläkertaaäänestän

#koulutustaprkl

#vaalit2019