Opiskelijaedustajat

Helga nimeää opiskelijaedustajat koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Haaga-Heliaa koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja. Helgan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan. Tarkempaa tietoa toimielimistä ja opiskelijaedustajista löydät kunkin toimielimen kohdalta. Lisätietoa voit kysyä Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta ja opiskelijaedustajat tavoitat sähköpostitse (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi).


Kollegio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegio päättää mm. opintosuunnitelmista. Kollegio muun muassa hyväksyy tutkintosäännön, opintosuunnitelmat ja käsittelee opiskelijoiden valitukset. Kollegiota johtaa rehtori Teemu Kokko.

Opiskelijaedustaja: Aleksi Säteri
Varajäsen: Tero Tirkkonen


Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelman ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajille paikka amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta. Amk-hallituksessa istuu yksi opiskelijaedustaja.

Opiskelijaedustaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksessa vuoden 2017  yhtiökokouksesta eteenpäin:
Max Laihonen (kevät -17, Toni Asikainen)


Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta ja kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista.

Liiketalouden neuvottelukunta
Jäsen: Aleksi Säteri
Varajäsen: Anton Salenius

Johdon assistenttityön neuvottelukunta 
Jäsen: Lotta Pahkakangas
Varajäsen: Henna Merikivi

Journalismin neuvottelukunta
Jäsen: Kamilla Rajander
Varajäsen: Outi Jaatinen

Tietojenkäsittelyn ko. neuvottelukunta
Jäsen: Alec Fält
Varajäsen: Aapomikko Matti

Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutuksen neuvottelukunta (Haaga)
Jäsen: Markus Riikonen
Varajäsen: Senja Keränen

Matkailu ja liiketalouden koulutus (Porvoo)
Jäsen: Matti Virkkunen
Varajäsen: Riku Manninen

Vierumäen neuvottelukunta
Jäsen: Taneli Salo
Varajäsen: Kia Snellman


Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja ravintolan sekä kahvilan käyttäjien yhteistyötoimielimenä. Opiskelijakunta Helga valitsee 4 opiskelijaedustajaa yksivuotiselle toimikaudelle. Poikkeuksellisesti ravintolatoimikunnassa istuville opiskelijaedustajille ei valita varaedustajia.

Ravintolatoimikunnan jäsenet:

Max Laihonen
Jasmiina Liitsola
Aapomikko Matti
Sami Ranta-aho


Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuorituksien arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksivuotinen ja siellä istuu yksi opiskelijaedustaja.

Jäsen: Aleksi Säteri
Varajäsen: Anton Salenius


Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Työryhmä päättää stipendien myöntämisperusteista ja jaosta.

Jäsen: Kaisu Hilska