Opiskelijaedustajat

Helga nimeää opiskelijaedustajat koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Haaga-Heliaa koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja. Helgan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan. Tarkempaa tietoa toimielimistä ja opiskelijaedustajista löydät kunkin toimielimen kohdalta. Lisätietoa voit kysyä Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta ja opiskelijaedustajat tavoitat sähköpostitse (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi).


Kollegio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegio päättää mm. opintosuunnitelmista. Kollegio muun muassa hyväksyy tutkintosäännön, opintosuunnitelmat ja käsittelee opiskelijoiden valitukset. Kollegiota johtaa rehtori Teemu Kokko.

Opiskelijaedustaja: Tua Rope
Varajäsen: Krista-Mari Katajisto


Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelman ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajille paikka amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta. Amk-hallituksessa istuu yksi opiskelijaedustaja.

Opiskelijaedustajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksessa toimii vuoden 2019  yhtiökokouksesta eteenpäin:
Auli Piiparinen


Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta ja kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista.

Liiketoiminnan kehittämisen neuvottelukunta
Opiskelijaedustaja: Janne Hujakka

Yrittäjyyden neuvottelukunta 
Opiskelijaedustaja: Aapomikko Matti

Myynnillä arvoa -neuvottelukunta
Opiskelijaedustaja: Petra Vatanen


Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja ravintolan sekä kahvilan käyttäjien yhteistyötoimielimenä. Opiskelijakunta Helga valitsee 4 opiskelijaedustajaa yksivuotiselle toimikaudelle. Poikkeuksellisesti ravintolatoimikunnassa istuville opiskelijaedustajille ei valita varaedustajia.

Ravintolatoimikunnan jäsenet vuonna 2019:

Aapomikko Matti
Sami Ranta-aho
Juho Hakanen
Joni Hildén


Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuorituksien arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksivuotinen ja siellä istuu yksi opiskelijaedustaja.

Opiskelijaedustaja: Tua Rope
Varajäsen: Aapomikko Matti


Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Työryhmä päättää stipendien myöntämisperusteista ja jaosta.

Opiskelijaedustaja: Anton Salenius


HOASin valtuuskunta

Valtuuskunta on Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätion hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta.

Helgan edustaja: Joel Kettula
Varajäsen: Senja Keränen