Opiskelijaedustajat

Helga nimeää opiskelijaedustajat koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Haaga-Heliaa koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja. Helgan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan. Tarkempaa tietoa toimielimistä ja opiskelijaedustajista löydät kunkin toimielimen kohdalta. Lisätietoa voit kysyä Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta ja opiskelijaedustajat tavoitat sähköpostitse (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi).


Kollegio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegio päättää mm. opintosuunnitelmista. Kollegio muun muassa hyväksyy tutkintosäännön, opintosuunnitelmat ja käsittelee opiskelijoiden valitukset. Kollegiota johtaa rehtori Teemu Kokko.

Opiskelijaedustaja: Anssi Nissinen
Varajäsen: Tero Tirkkonen


Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelman ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajille paikka amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta. Amk-hallituksessa istuu yksi opiskelijaedustaja.

Opiskelijaedustaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksessa vuoden 2017  yhtiökokouksesta eteenpäin:
Max Laihonen (kevät -17, Toni Asikainen)


Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunta on toimielin, joka valitaan jokaiseen oppilaitokseen erikseen. Lautakunnassa istuu koulun edustajien lisäksi myös Helgan kolme opiskelijaedustajaa. Lautakunta käsittelee opintotukeen liittyviä kysymyksiä, tekee esityksiä ja päätöksiä Kelan puolesta, sekä informoi Kelaa tarpeellisissa asioissa.

Opintotukilautakunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyiset jäsenet toimivat 2017-2018.

Jäsen: Iida Mikkola
Varajäsen: Anssi Nissinen
Jäsen: Tero Tirkkonen
Varajäsen: Tiia Viherranta
Jäsen: Aleksi Säteri
Varajäsen: Kamilla Rajander


Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta ja kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista.

Liiketalouden neuvottelukunta
Jäsen: Aleksi Säteri
Varajäsen: Anton Salenius

Johdon assistenttityön neuvottelukunta 
Jäsen: Lotta Pahkakangas
Varajäsen: Henna Merikivi

Journalismin neuvottelukunta
Jäsen: Kamilla Rajander
Varajäsen: Outi Jaatinen

Tietojenkäsittelyn ko. neuvottelukunta
Jäsen: Alec Fält
Varajäsen: Aapomikko Matti

Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutuksen neuvottelukunta (Haaga)
Jäsen: Markus Riikonen
Varajäsen: Senja Keränen

Matkailu ja liiketalouden koulutus (Porvoo)
Jäsen: Matti Virkkunen
Varajäsen: Riku Manninen

Vierumäen neuvottelukunta
Jäsen: Taneli salo
Varajäsen: Kia Snellman


Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja ravintolan sekä kahvilan käyttäjien yhteistyötoimielimenä. Opiskelijakunta Helga valitsee 4 opiskelijaedustajaa yksivuotiselle toimikaudelle. Poikkeuksellisesti ravintolatoimikunnassa istuville opiskelijaedustajille ei valita varaedustajia.

Ravintolatoimikunnan jäsenet:

Tiia Viherranta
Kaisu Hilska
Aleksi Säteri
Hanna Mäkinen


Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuorituksien arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksivuotinen ja siellä istuu yksi opiskelijaedustaja.

Jäsen: Aleksi Säteri
Varajäsen: Anton Salenius


Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Työryhmä päättää stipendien myöntämisperusteista ja jaosta.

Jäsen: Kaisu Hilska