Töihin järjestösektorille

Verkkototeutus

 

Opiskelijoiden yhteiskunnallinen toiminta ja vapaaehtoistyö -opintokokonaisuuden Töihin järjestösektorille -polkuun sisältyy viiden (5) opintopisteen laajuinen Työelämän ajokortti -verkkototeutus. Opintojakson järjestää Ammattiliitto Pro. Opintojakso on tarkoitettu kaikille AMK- perustutkinnon opiskelijoille, jotka haluavat parantaa osaamistaan työnhaussa ja päivittää siinä tarvittavat asiakirjansa ajan tasalle sekä vahvistaa työelämätaitojaan.

Kurssin tavoitteet ovat seuraavat:

1) TYÖNHAKU
tunnistat omaa osaamistasi ja osaat hyödyntää sitä työnhaussa
osaat laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (hakemus/CV)
tunnet sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaat soveltaa niitä työnhaussasi.

2) TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT (työsopimus, työehtosopimus ja työlainsäädäntö)
tiedät, mihin sitoudut allekirjoittaessasi työsopimuksen
ymmärrät työlainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat oikeutesi ja velvollisuutesi työelämässä
ymmärrät työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä
osaat hakea tarvitsemaasi tietoa oikeista lähteistä.

3) TURVAA TYÖURALLE (työhyvinvointi ja työelämän sosiaaliturva)
tunnet keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita sekä ymmärrät näiden merkityksen työelämän ja yksilön kannalta
tiedät, mikä on työikäisen sosiaaliturva esim. sairastumisen ja työttömyyden aikana sekä osaat hyödyntää näitä käytännössä.

Koulutus toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä, johon saatte tunnukset ja tarkemmat ohjeet ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Ajankohta toteutukselle on 21.10.-15.12.2019. Live-verkkoluennot ovat keskiviikkona 23.10. ja 4.12. kello 16-17, luentotallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Muu luento-, tehtävä- ja opiskelumateriaali avautuu koulutuksen edetessä. Opintojaksoon kuuluu sekä itsenäistä että pienryhmätyöskentelyä.

Ilmoittaudu verkkototeutukseen tästä. Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2019.