Sanakirja

0-9

3AMK: Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyöprojekti, jonka ansiosta niiden opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjontaa ja osallistua osaamispolkuihin, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen.

8 Päivän Wappu: 11 päivää kestävä sarja vapputapahtumia, joka huipentuu 1. toukokuuta. Nimi on pysynyt muuttumattomana tapahtumien (ja samalla päivien) lisääntyessä aikojen saatossa.

A

AHOT: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen, eli aiempien opintojen tai työkokemuksen hyväksilukeminen.

Ainejärjestö: Yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman koulutusohjelman opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa.

Alumni: Oppilaitoksesta valmistunut henkilö. Haaga-Helialla on laaja alumniverkosto, johon opiskelija voi liittyä valmistuttuaan.

Appro: Approjen ideana on kiertää merkittyjä baareja ja kerätä leimoja suorituspassiin. Kerättyäsi riittävän määrän leimoja voit lunastaa suorituspassillasi haalarimerkin.

Asio: Haaga-Helian tilakalenteri, josta selviää henkilökunnan ja kurssien tilavaraukset osoitteessa asio-public.haaga-helia.fi

ASSI: Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma.

Atkins ry: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman aineyhdistys.

B

BITE: Business Information Technology –koulutusohjelma.

E

Edunvalvonta: vaikuttamistyötä, jolla pyritään ylläpitämään ja kehittämään opiskelijan asemaa sekä koulutuksen ja hyvinvoinnin laatua.

Edustajisto: Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä 20 varajäsenestä, jotka valitaan ehdolle asettuneista vaalikelpoisista helgalaisista.

ESN Helga: Helgan alaisuudessa toimiva kansainvälinen toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on järjestää aktiviteetteja Haaga-Heliaan saapuville vaihto-opiskelijoille.

F

FINA: Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma.

Fuksi: Ensimmäisen lukuvuoden opiskelija (fuksivuosi koostuu kahdesta lukukaudesta).

Fuksiaiset: Helgan järjestämä tervetuliaistapahtuma fukseille. Koostuu päivärastikierroksesta ja jatkoista. Illan jatkoille tervetulleita myös muut kuin fuksit. Nöyryyttäminen, haukkuminen tai vaatteiden sotkeminen eivät kuulu Helgan fuksiaisiin.

G

GLOBBA: International Business –koulutusohjelma.

H

Haalarit: Opiskelijan univormu, jota käytetään yleensä opiskelijatapahtumissa. Haalareihin kerätään haalarimerkkejä, joita saa esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin. Eri korkeakouluilla ja tiedekunnilla on eriväriset haalarit, josta heidät tunnistaa. Helgan haalarit ovat petrolinsiniset, ja niitä käyttävät kaikki Haaga-Helian opiskelijat koulutusohjelmasta riippumatta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät kastamaan haalarinsa Haalarinkastajaisissa osana Helgan 8 Päivän Wappua.

Hattara ry: Haaga-Helian Malmin toimipisteen paikallisyhdistys.

Hattara Lounge: Malmilla sijaitseva Hattara ry:n ylläpitämä oleskelutila, joka on opiskelijoiden vapaassa käytössä.

Helga: Haaga-Helian opiskelijakunta.

Helga Kitchen & Lounge: Pasilassa sijaitsema Helgan ylläpitämä keittiöllä varusteltu oleskelutila, joka on opiskelijoiden vapaassa käytössä. Pasilan opiskelijayhdistysten toimistot sijaitsevat Kitchenin ja Loungen yhteydessä.

Helga Point: Helgan Pasilassa sijaitseva jäsenpalvelupiste. Muilla kampuksilla Helga Point -palveluita tarjoavat paikallisyhdistykset.

HELI: Liiketalouden koulutusohjelma Helsingissä.

HePo ry: Haaga-Helian Porvoon toimipisteen paikallisyhdistys.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

HOTEM: Hospitality, Tourism and Experience Management –koulutusohjelma.

HOTRA: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma.

HSOY ry: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun assistenttityön opiskelijoiden aineyhdistys.

Hyvinvoinnin vuosi: Helgan lukuvuonna 2019/2020 toteuttama laajamittainen hyvinvointikampanja, jonka tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen paitsi opiskelijan käytettävissä olevasta turvaverkosta sekä hyvinvointia tukevista palveluista myös näiden ongelmien olemassaolosta, sekä välittävän ilmapiirin ja välittämisen kulttuurin rakentaminen koko korkeakouluyhteisössä

I

IDS Helga: Helgan alaisuudessa toimiva kansainvälinen toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on edesauttaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista Haaga-Helian opiskelijayhteisöön muun muassa järjestämällä englanninkielisiä opiskelijatapahtumia.

J

Jodel @Haaga-Helia: Haaga-Helian epävirallinen anonyymi keskustelukanava Jodel-palvelussa. Helga tai Haaga-Helia eivät kommentoi Jodelissa.

JOURA: Journalismin koulutusohjelma.

K

KERHOTOIMINTA: Helgan alaisuudessa toimivia opiskelijoiden ylläpitämiä kerhoja, jotka järjestävät vapaa-ajan aktiviteettejä Helgan jäsenille.

L

LIIPO: Liiketalouden koulutusohjelma Porvoossa.

M

MATKA: Yleisnimitys reissulle, mutta myös Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma.

MIKÄ MÄTTÄÄ?: Helgan opiskelijapalautejärjestelmä, jonka kautta voit antaa lomakkeen kautta opintoihin liittyvää palautetta.

MOODLE: Haaga-Heliassa käytössä oleva virtuaalinen oppimisympäristö.

MUBBA: Multilingual Management Assistants -koulutusohjelma.

MyNet: opiskelijan henkilökohtainen digitaalinen infopankki, josta löydät tiedot sujuvaan opiskeluun.

MYYNTI: Myyntityön koulutusohjelma.

N

Neuvottelukunta: Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta ja kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista. Jokaisella koulutusohjelmalla/kampuksella on omansa.

O

Opiskelija: Korkeakouluissa ei ole yhtään oppilasta, ainoastaan opiskelijoita.

Opiskelijakunta: Ammattikorkeakoulun lakisääteinen edunvalvoja, joka edustaa kaikkia ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Käytetään myös lyhennettä ”opku”.

Opiskelijakunnan jäsen: Opiskelija, jolla on opiskelijakortti ja siinä voimassa oleva lukuvuositarra.

Opku6: Pääkaupunkiseudun 6 opiskelijakunnan (ASKin, Helgan, HUMAKOn, LAUREAMKOn, Metkan ja O’Diakon) yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on kehittää yhdessä opiskelijakuntien jäsenille suunnattuja palveluita.

OPS: Opetussuunnitelma, koulutusohjelmakohtainen.

P

Paikallisyhdistys: Ainejärjestöjen tapaan yhdistys, joka palvelee koulutusohjelman opiskelijoita ajaen näiden etuja ja järjestäen toimintaa. Paikallisyhdistykset toimivat kaikilla kampuksissa lukuunottamatta Pasilaa.

PEPPI: Haaga-Helian opintorekisteri, jossa ylläpidät tietojasi ja tarkastat arvosanasi, sekä ilmoittaudut opintojaksoille.

POMO: Yleisnimitys esimiehelle, mutta myös Matkailun koulutusohjelma.

Pore ry: Haaga-Helian Haagan toimipisteen paikallisyhdistys.

R

RKP: Rapeat kalapalat, monen opiskelijan lempiruoka. Oispa tartar-kastiketta, tästäkin on tapeltu ravintolatoimikunnassa vuonna 2017.

RUOKA: yleisnimitys sapuskalle, mutta myös Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma.

S

SAMOK ry: Suomen opiskelijakuntien liitto, johon Helga kuuluu. Helga ajaa Haaga-Helian opiskelijoiden etua valtakunnallisesti SAMOKin kautta.

SAMPO: Sales and marketing –koulutusohjelma.

SharePoint: Pilvipalvelu, jossa MyNet, opiskelijoiden sähköpostit sekä työskentelyvälineet toimivat.

Sillikset: Vuosijuhlan jälkeinen silliaamiainen, jolla harvoin tarjoillaan silliä.

Sitsit: akateeminen pöytäjuhla. Sitseillä vieraat kokoontuvat syömään ja laulamaan juomalauluja. Pöytäjuhlaan voi myös kuulua lyhyitä puheenvuoroja, ohjelmanumeroita tai muita perinteitä opiskelijayhteisöstä riippuen. Käyttäytymissääntöjen rikkomisesta rankaistaan usein leikkimielisesti. Pukukoodina voi olla haalarit, siisti asu, naamiaisasu tai miehillä tumma puku ja naisilla cocktail-asu.

Slice: Mobiilisovellus, joka toimii Helgan virallisena jäsentunnisteena. Slice toimii digitaalisena opiskelijakorttina, ja sen avulla saat käyttöösi mm. HSL:n, VR:n, Matkahuollon ja Kelan opiskelija-alennukset, sekä valtakunnallisia ja paikallisia opiskelija-alennuksia ja kertaetuja.

Speksi: Speksi on korkeakoulujen kulttuuriin juurtunut opiskelijanäytelmä, joka yhdistelee musiikkia, improvisaatiota sekä tanssia. Speksin erikoisuus on Omstart! -huuto, jolla yleisö pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun. Huudon jälkeen huutaja voi määritellä, mitä haluaa lavalla nähdä. Esimerkiksi ”Omstart! Hahmot X ja Y vaihtavat rooleja!” pakottaa näyttelijät lavalla vaihtamaan rooleja hetkeksi.

Splash: Kahden viikon välein ilmestyvä Helgan sähköinen uutiskirje.

Sture ry: Finanssialan opiskelijoiden aineyhdistys. Entinen Vallilan kampuksen paikallisyhdistys, joka siirtyi Pasilaan 2015.

T

Tahkon Talli ry: Haaga-Helian Vierumäen toimipisteen paikallisyhdistys.

Talko ry: Haaga-Helian Pasilan toimipisteen liiketalouden opiskelijoiden aineyhdistys.

Tenttis: Haaga-Helian sähköinen tenttipalvelu.

TIKO: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

TOBBA: Tourism –koulutusohjelma.

Tutkintolautakunta: Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuorituksien arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Tutor: Helga kouluttaa neljää eri tutortyyppi:

  • Vertaistutorit, joiden tehtävänä on ohjata ja opastaa erityisesti oman koulutusohjelmansa aloittavia opiskelijoita.
  • Vaihtaritutorit, jotka ovat kuin vertaistutorit, mutta uusien opiskelijoiden sijaan he ohjaavat Haaga-Heliaan saapuvia vaihto-opiskelijoita.
  • Callidus tutorit, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia ja tarjoavat vertaistukea oppimiseen. Callidus tutorit erikoistuvat yhteen tai useampaan aihealueeseen, esimerkiksi kieleen.
  • Zone (liikunta) tutorit, joiden rooli on innostaa, motivoida, tukea ja kannustaa muita opiskelijoita liikunnan pariin.
  • Kaikkia tutorryhmiä (paitsi callidus tutoreita) johtaa vastuututor.

V

VIMA: Visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma.

Vuosijuhla: Istuva illallisjuhla, jota vietetään opiskelijajärjestön syntymäpäivän kunniaksi. Järjestöstä riippuen muodollinen tai sitsimäinen sisältäen usein juomalauluja. Käytetään myös lyhennettä ”vujut”.

W

WinhaWille: Haaga-Helian entinen opintorekisteri, joka poistui käytöstä 2018. Nykyisin WinhaWillen tilalla on käytössä PEPPI-järjestelmä.

Y

YPLK: Salaseura. Ei ole varmaa tietoa, mistä lyhenne tulee.

Z

Zone: Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean yhteiset liikuntapalvelut. Zone-liikuntapassi kuuluu opiskelijakunnan jäsenyyteen.