Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen jäsenet. Ehdolle hallitukseen voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneet opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet.

Hallituksen koko voi opiskelijakunnan sääntöjen puitteissa olla hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolmesta (3) kahdeksaan (8) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenten vastuualueet jakautuvat hallituksen järjestäytymiskokouksessa aivan kauden alussa. Helgan hallituslaiset ovat yhteisvastuussa kaikesta mitä hallitus tekee.

Hallituksen tehtäviin lukeutuu koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, jäsenpalvelu, myynti, viestintä, liikunta, tutorointi ja tapahtumat. Näiden edellä mainittujen vastuiden alle osuu käytännössä kaikki Helgan toiminta. Näiden tehtävien lisäksi hallituksen vastuulla on luonnollisesti myös muun muassa tilojen ylläpitoa ja kunnostusta, sekä suhteiden ylläpitoa.

Nykyisellä mallilla Helgan hallitus koostuu kolmesta (3) eri tiimistä. Ne ovat edunvalvonta (EVA)-tiimi, palvelut ja tapahtumat (PATA)-tiimi ja tukitiimi (TUTI).

Hallituksen työtehtävät on jaettu näihin kolmeen yllä mainittuun tiimiin, jolloin yksittäinen hallituksen jäsen voi olla mukana usean eri tiimin prosesseissa. Monet prosessit vaativat koko hallituksen osallistumista. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi jäsenpalvelu, starttiviikot kahdesti vuodessa, tutorkoulutukset sekä kevään ja syksyn fuksiaiset. Hallitus on aina kollektiivi, joka yhdessä kantaa vastuun kaikesta operatiivisesta toiminnasta. Hyvät ihmistaidot ja yhteishengen luominen ovatkin elintärkeitä onnistuneen vuoden takaamiseksi ja työkuorman jakamiseksi.