Takaisin

HELGA ESITTÄÄ: ANDREY VEREMENKO SAMOKIN PUHEENJOHTAJAKSI 2018

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga esittää Andrey Veremenkoa Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2018.

Andrey opiskelee kolmatta vuotta johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa Haaga-Heliassa. Hän on opintojensa aikana toiminut Helgan hallituksessa kaksi kautta: ensin hallituksen jäsenenä, ja tänä vuonna hallituksen puheenjohtajana. Kuluvana vuonna Andrey on luotsannut opiskelijakuntaa läpi muutosten.

“Helgassa tekijät ovat vaihtuneet vuoden mittaan, ja toimintaympäristön muutokseen on vastattu yhdessä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa Opku6-kehitysprojektissa. Andrey on ennakkoluulottomasti, esimerkillisesti ja varmasti johtanut tätä muutosta opiskelijakunnassa sekä vetämässään Opku6-projektin palveluita pohtivassa työryhmässä. Hän on osoittanut taitonsa erilaisten muutostarpeiden tunnistajana ja muutostilanteiden taitavana johtajana. Hänellä on kokemusta opiskelijaliikkeestä sekä luottamustoimijana että työntekijänä. Andrey osaa tarkastella asioita monesta näkökulmasta, mutta tuorein silmin ja ideoin”, kertoo toiminnanjohtaja Jani Mäntysaari.

Tuleva vuosi tulee olemaan paitsi muutoksen myös vaalien vuosi, jolloin käydään läpi kahdet vaalit ja varaudutaan kaksiin seuraaviin. Lobbaus kulminoituu vaalitavoitteisiin ja puoluekokouksiin. Viime vuonna Andrey johti menestyksekkäästi 100 000 korkeakouluopiskelijaa edustavaa World Student Capital -verkostoa, kun valmistauduttiin keväällä 2017 käytyihin kuntavaaleihin. Verkosto saavutti tavoitteensa muun muassa opiskelija-asuntojen vuositavoitteen nostamisesta.

“Toimintaympäristön muutos on meneillään, joten opiskelijakuntien on oltava lähempänä toisiaan. Meidän pitää jakaa omaa osaamistamme ja parhaita käytänteitä keskenämme entistä tehokkaammin. Jakamisen periaate tuo opiskelijakunnat yhteen ja parantaa opiskelijakuntien välistä viestintää. Tuetaan toisiamme, eikä kilpailla keskenämme”, linjaa itse ehdokas.

Kesäseminaarin aikaan Andrey on juhlistamassa lapsuudenystävänsä häitä, eikä valitettavasti pääse paikan päälle Eerikkilään. Andrey on tavoitettavissa seminaarin jälkeen puhelimitse, sähköpostitse sekä sosiaalisen median kanavissa. Hän vierailee mielellään opiskelijakuntien järjestämissä paneeleissa tai tulee keskustelemaan kanssanne kutsuttaessa.

 

YHTEYSTIEDOT
Andrey Veremenko
ehdokas
044 2515 006
andrey.veremenko@helga.fi
facebook.com/andveremenko
@AVeremenko

 

Juuli Jantunen
kampanjapäällikkö
040 580 5873
juuli.jantunen@helga.fi