Takaisin

HELGA HAKEE OPISKELIJAEDUSTAJIA HAAGA-HELIAN HALLINTOON

Haluatko vaikuttaa korkeakoulusi asioihin? Nyt siihen on oiva mahdollisuus, sillä tarjolla on avoimia opiskelijaedustajien paikkoja Haaga-Helian päätöksentekoelimiin.

Mikäli mielenkiintosi herää jotakin seuraavista paikoista kohtaan, täytäthän hakulomakkeen 30.10.2018 klo 16.59 mennessä osoitteessa. Hakea voi myös edustajiston kokouksessa kohdan käsittelyn aikana.

Mikäli hakijoita ei saada tarpeeksi, voidaan hakuaikaa jatkaa. Varmista kuitenkin ehdokkuutesi hallinnon opiskelijaedustajaksi hakemalla varsinaisen hakuajan puitteissa.

On toivottavaa, että kykenet sitoutumaan hakemaasi luottamustehtävään koko toimikauden ajaksi. Toimikaudet ovat 1 – 2 -vuotisia.

Edustajisto valitsee hallinnon opiskelijaedustajat syyskokouksessaan 30.10.2018 tai tarvittaessa myöhemmissä kokouksissaan syyslukukauden 2018 aikana. Valinnoista ilmoitetaan opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla sekä hakijoille henkilökohtaisesti. Nimet tiedotetaan myös Haaga-Helialle.

Haussa noudatetaan opiskelijakunnan vaaliohjesääntöä.

Lisätietoja avoinna olevista tehtävistä saat Helgan toiminnanjohtajalta:

jani.mantysaari@helga.fi

 

Kollegio

Kollegio mm. päättää opetussuunnitelmista, hyväksyy tutkintosäännön ja käsittelee opiskelijoiden valitukset. Kollegiota johtaa rehtori Teemu Kokko.

Yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi kaksi (2) vuotta alkaen 1.1.2019.

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelmat ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajalle luottamustehtävä amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta.

Yksi (1) varsinainen jäsen, ei varajäsentä. Toimikausi kaksi (2) vuotta alkaen seuraavasta yhtiökokouksesta / kevään 2019 yhtiökokouksesta.

 

Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta sekä kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista.

Haaga-Heliassa on meneillään neuvottelukuntatoiminnan uudistamisprosessi, minkä vuoksi haku avataan vasta, kun tämä prosessi on valmis.

 

Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja kahvilan sekä niiden käyttäjien yhteistyötoimielimenä.

Neljä (4) varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. Toimikausi yksi (1) vuosi alkaen 1.1.2019.

 

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuoritusten arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi kaksi (2) vuotta alkaen 1.1.2019.

 

Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Toimielin käsittelee maksullisen tutkintokoulutuksen stipendihakemuksia sekä päättämään stipendejä koskevista asioista, kuten niiden myöntämisestä.

Yksi (1) varsinainen jäsen, ei varajäsentä. Toimikausi toistaiseksi alkaen 1.1.2019.

 

Keskusvaalilautakunta

Opiskelijakunnan oma toimielin, joka vastaa edustajistovaalien valmistelusta ja toteuttamisesta. Keskusvaalilautakunta mm. hyväksyy ehdokkaat ja vahvistaa vaalituloksen. Edellytyksenä Helgan jäsenyys.

Puheenjohtaja sekä kahdesta (2) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. Toimikausi yksi (1) vuosi alkaen 1.1.2019.