Edustajistovaalit 2017

Mikä on edustajisto?

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä 20 varajäsenestä, jotka valitaan ehdolle asettuneista vaalikelpoisista helgalaisista. Lisää edustajiston työstä löydät edustajisto-sivulta.


Edustajistovaalien aikataulu

  • Ehdolleasettumisaika: 11.9. – 13.10.2017
  • Kampanjakoulutus ehdokkaille ja ehdokkuutta harkitseville: Ilmoitetaan myöhemmin
  • Ehdokaslistojen julkaisu: 23.10.2017          
  • Helgan vaalikiertue kampuksilla: 1. – 10.11.2017   
  • Ennakkoäänestyspäivät: 6. – 10.11.2017    
  • Varsinaiset vaalipäivät: 13. – 15.11.2017
  • Vaalivalvojaiset: 15.11.2017 (vaalituloksen julkistus ja vaalibileet kaikille ehdokkaille)

Ehdolle asettuminen vaaleissa

Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan jäsenmaksun viimeistään 13.10.2017 kello 17.00 maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä virallinen ehdokaslomake ja toimittamalla se skannattuna osoitteeseen vaalit@helga.fi tai postitse osoitteeseen:

”Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Ratapihantie 13, PL 207
00520 Helsinki”

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan kaksikymmentä (20) jäsentä. Vaaliliitolle on nimettävä asiamies, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliitto muodostetaan täyttämällä perustamisilmoitus, jossa on ilmoitettava kaikkien liittoon kuuluvien ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton.

Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä vaaliliitto nimeämään itsensä uudelleen. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei ole ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan eli niin sanotusti sitoutumaton. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakunnan verkkosivuilla ja julisteina kampusten virallisilla ilmoitustauluilla.

Helgan säännöt löydät tästä.

Helgan vaaliohjesäännön löydät tästä.

Vaalikuulutuksen löydät tästä.

Ehdokaslomakkeen löydät tästä.

Vaaliliiton perustamislomakkeen löydät tästä.

Kaikki opiskelijakunnan tietoon toistaiseksi saatetut vaalilistat ja niiden asiahenkilöiden yhteystiedot löydät tästä.


Äänestäminen vaaleissa

Äänestää voivat kaikki Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan jäsenmaksun viimeistään 27.10.2017 kello 12.00 maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti koulun sähköpostiin (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi) ennakkoäänestyksen alkaessa saapuvan henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta.

Ennakkoäänestys aukeaa 6.11.2017 kello 9.00 ja suljetaan 10.11.2017 kello 21.00. Varsinaisina vaalipäivinä äänestys aukeaa 13.11.2017 kello 9.00 ja suljetaan 15.11.2017 kello 15.00. Mikäli äänestyslinkki ei ennakkoäänestyksen alkamisesta seuraavan kolmen tunnin aikana saavuta sinua, toimi seuraavasti:

  1. Tarkasta roskapostikansio (osalla opiskelijoista linkki päätyy suodattimeen)
  2. Mikäli äänestyslinkki ei löydy roskapostista, ole yhteydessä opiskelijakunnan toiminnanjohtajaan tai keskusvaalivaliokunnan puheenjohtajaan (yhteystiedot alla)

Lisätietoja

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan vaalien järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta, joka koostuu opiskelijakunnan edustajiston asettamista luottamushenkilöistä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Kaisu Hilska (kaisuhilska@gmail.com). Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Jani Mäntysaari (jani.mantysaari@helga.fi).

Kaikissa edustajistovaaleihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä molempiin henkilöihin. Äänestämiseen liittyvissä kysymyksissä, olethan yhteydessä opiskelijakunnan toiminnanjohtajaan.