Helgan hallitukseen 2019?

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgalle valitaan ensi vuodelle uusi hallitus uuden edustajiston järjestäytymiskokouksessa perjantaina 30.11.2018. Oletko sinä oikea henkilö johtamaan opiskelijakuntaa ensi vuonna?

Operatiivinen toiminta

Helgan operatiivinen toiminta on jaettu karkeasti kahteen tiimiin: palvelut ja tapahtumat sekä edunvalvontatiimeihin. Nämä kaksi tiimiä muodostavat Helgan varsinaisen toiminnan. Varsinaisen toiminnan tukena toimii tukitiimi, joka vastaa pitkälti opiskelijakunnan hallinnosta, viestinnästä, jäsenpalveluista sekä järjestelmistä. Hallituksen jäsenet jaetaan tasaisesti varsinaista toimintaa pyörittäviin tiimeihin, jonka lisäksi osa hallituksen jäsenistä toimivat myös tukitiimissä. Opiskelijakunnalla on neljä täysipäiväistä työntekijää tukemassa hallituksen toimintaa: toiminnanjohtaja ja kolme asiantuntijaa, yksi kussakin tiimissä.

Työskentely hallituksessa

Palvelut ja tapahtumat tiimin (PATA-tiimin) tehtäviin kuuluu tutoroinnin järjestäminen ja koordinointi sekä tapahtumien tuottaminen.  Edunvalvontatiimi (EVA-tiimi) edustaa opiskelijoita Haaga-Helian eri työryhmissä pyrkien parantamaan koulutuksen laatua sekä opiskelijoiden olosuhteita korkeakoulussa. Edunvalvontatiimi toimii lobbauskoneistona opiskelijoiden puolesta korkeakoulun lisäksi myös kunnissa sekä valtakunnallisella tasolla Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n ja Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n  kautta. Tukitiimissä hallituksen jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat jäsenpalveluita ja kehittävät hallintoa sekä viestintää.

Vaikka hallitus jakautuukin tiimeihin, jolla on hoidettavanaan omat prosessinsa, niin työtä tehdään kuitenkin yhdessä. Monet prosessit vaativat koko hallituksen osallistumista. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi starttiviikot kahdesti vuodessa, tutorkoulutukset sekä kevään ja syksyn fuksiaiset. Hallitus on aina kollektiivi, joka yhdessä kantaa vastuun kaikesta operatiivisesta toiminnasta. Hyvät ihmistaidot ja yhteishengen luominen ovatkin elintärkeitä onnistuneen vuoden takaamiseksi ja työkuorman jakamiseksi.

Vaativuus

Hallituksessa toimiminen vaatii suurta ajallista panostusta jokaiselta hallituksen jäseneltä. Hallituksen puheenjohtajalta edellytetään täysipäiväisyyttä ja varapuheenjohtajalta vähintään puolipäiväisyyttä. Hallituksen jäsenet tekevät töitä osa-aikaisesti, mutta ajoittain vaaditaan myös suurempaa ajallista panostusta. Tarvittaessa ja kiireisinä aikoina koko hallitus tekee täyttä päivää. Työmäärän takia hallitustoiminnan, työn ja opiskelun yhteensovittaminen on haastavaa. Koska opiskelijakunnan hallitustyö vaatii jokaiselta paljon, niin tehtävästä saa myös kuukausittain palkkion. Hallituksen puheenjohtaja saa 1000 €, varapuheenjohtaja 600 € ja hallituksen jäsenet 300 € kuukaudessa. Palkkion tarkoitus on mahdollistaa hallituksen jäsenten toiminta siten, ettei heidän tarvitse käydä opintojen ja hallitustoiminnan ohessa töissä. Mikäli tehty työ ei määrällisesti vastaa opiskelijakunnan tarpeita, niin hallituksen jäseniltä voidaan myös evätä palkkio tai osa siitä. Työmäärää arvioidaan vähintään kuukausitasolla.

Hallituksessa toimiminen ei vaadi erityistä kokemusta ennakkoon ja kaikki hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäviinsä. Aito halu tehdä sekä maalaisjärki riittää! Hallituksessa työskentelystä saat kattavat verkostot, opit projektijohtamista, esiintymistaitoja, useiden eri toimistotyökalujen käyttöä, järjestössä toimimista sekä saat tehtäväkohtaista osaamista esimerkiksi koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan, tapahtuman järjestämisen, yritysyhteistyön tai vapaaehtoisten johtamisen saralla.

Toimikausi ja tärkeät päivämäärät

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 2019, mutta joulukuun puolella on perehdytysjakso uudelle hallitukselle, johon osallistuminen on äärimmäisen suotavaa. Mikäli haet hallitukseen niin pidäthän huolta että olet käytettävissä perehdytyspäivämäärinä.

Loppuvuoden perehdytysaikataulu hallitukselle on seuraava:
Maanantai 3.12.2018
Tiistai 4.12.2018
Keskiviikko 5.12.2018
Maanantai 10.12.2018
Torstai 13.12.2018
Perjantai 14.12.2018

Tämän lisäksi vuoden alussa on vielä lisäperehdytystä.

Hakeminen

Voit hakea hallituksen pestejä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sekä halutessasi ansioluettelosi osoitteeseen edustajisto2019@helga.fi. Muista ilmoittaa hakemuksessasi haetko hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan vai jäsenen paikkaa. Voit myös ilmoittaa etukäteen, mikäli tiedät jo minkä tiimin toiminnasta olisit kiinnostunut. Kaikkia hakijoita odotetaan edustajiston järjestäytymiskokoukseen 30.11.2018 klo 17.00 Haaga-Helian Pasilan kampuksen Helia-auditorioon. Kokouksessa pääset vielä esittäytymään ja edustajiston jäsenet kysyvät hakijoilta hakemusta tarkentavia sekä soveltuvuutta testaavia kysymyksiä.