Hyvinvoinnin Vuosi

Helga toteuttaa lukuvuoden 2019 aikana laajamittaisen Hyvinvoinnin vuosi -kampanjan, jonka tavoitteena on tietoisuuden lisääminen paitsi opiskelijan käytettävissä olevasta turvaverkosta sekä hyvinvointia tukevista palveluista myös näiden ongelmien olemassaolosta. Toisena kampanjan teemana on välittävän ilmapiirin ja välittämisen kulttuurin rakentaminen koko korkeakouluyhteisössä ja sosiaalisen vastuun kehittäminen opiskelijahyvinvoinnin kautta.

Kampanja on jaettu kuukausittaisiin teemoihin, joita ovat:

Syyskuu 2019: ole yhteisö

Lokakuu 2019: opi oppimaan

Marraskuu 2019: ole onnellinen

Joulukuu 2019: ole sinä

Tammikuu 2020: elä terveellisesti

Helmikuu 2020: tunnista, puutu

Maaliskuu 2020: älä stressaa

Huhtikuu 2020: relaa

Toukokuu 2020: rakasta

 

Taustaa

Kampanjaidean taustalla ovat Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT 2016) huolestuttavat havainnot muun muassa siitä, että joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on psyykkisiä vaikeuksia (väsymys, uniongelmat, oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännittyneisyys, jatkuva ylirasitus, itsensä kokeminen onnettomaksi ja niin edelleen). 

Muutama poiminta tutkimuksesta:

– 33 % opiskelijoista koki runsaasti stressiä.
– Yli 20 % koki mielialansa, tulevaisuuden suunnittelun, omat voimansa ja kykynsä negatiivisiksi.
– Jopa 5,7 % myöntää suunnitelleensa itsemurhaa.
– Eri mittareiden mukaan yksinäisiä oli 4 – 10 % opiskelijoista.
– 22 % ei kokenut kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään.
– Korkeakouluopintojen aikana muiden opiskelijoiden kiusaamisen kohteena koki olleensa 7,5 % ja henkilökunnan kiusaamisen kohteena 5,8 % opiskelijoista.

Samaisen tutkimuksen mukaan opiskelijat toivovat apua ja tukea opiskelun sekä henkisen hyvinvoinnin haasteissa, kuten stressin- ja ajanhallinnassa, opiskeluongelmissa ja -taidoissa, jännittämisessä sekä ihmissuhde- ja itsetunto-ongelmissa. Ammattikorkeakouluopiskelijat toivoivat yliopisto-opiskelijoita useammin apua painonhallintaan ja liikuntaan. Tätä tukee osaltaan myös Haaga-Helian opiskelijakysely 2017, jonka mukaan yli 16 % vastaajista ei ollut tietoisia Haaga-Helian sisäisten hyvinvointipalveluiden olemassaolosta.

Opiskelijakunta Helga toteutti vuonna 2018 esteettömyyskyselyn, jossa kysyttiin myös hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa:

– 30,8 % kärsi ongelmista jaksamisessa, stressin- tai ajanhallinnassa.
– 20,5 % edusti muuta tai useampaa kulttuuria kuin kantasuomalaiset.
– 14,7 % edusti nuorempaa tai vanhempaa ikäryhmää kuin valtaosa opiskelijoista.
– 12,2 % ilmoitti kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.
– 12,2 % ilmoitti kärsivänsä oppimisvaikeuksista.
– 3,2 % ilmoitti olevansa inter-, trans- tai muunsukupuolinen henkilö, transvestiitti tai joku muu hlbtiq-ihminen.
– 2,6 % ilmoitti kuulo- tai näkövammasta.
– 2,6 % tarvitsi apuvälinettä liikkumiseen.
– 1,3 % olivat liikuntarajoitteisia.