Joulukuu: Ole Sinä

#OleSinä

“Kaikki ihmiset syntyvät tasa-arvoisina, ja jokaiselle kuuluvat samat luovuttamattomat perusoikeudet. Korkeakoulutus on tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta taustasta, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, varallisuudesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Helga vastustaa kaikkea syrjintää ja työskentelee aktiivisesti sen poistamiseksi korkeakouluyhteisöstä…

…Esteettömyys huomioidaan kaikessa Haaga-Helian toiminnassa. Esteettömyydessä ei puututa pelkästään fyysisiin esteisiin, vaan myös henkiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet otetaan huomioon.”
-Helgan poliittinen ohjelma

 

Esteiden rikkominen

Helgan some keskittyy joulukuussa tietoisuuden ja keskustelun herättämistä tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä opiskelijoiden kohtaamista esteettömyysongelmista Suomessa ja ympäri maailmaa. Erityisesti keskitymme ongelmiin, jotka tulivat ilmi Helgan vuonna 2018 toteuttamassa esteettömyyskyselyssä. Kuukauden tavoitteena on rikkoa esteitä avaamalla keskustelua ja antamalla tietoa näistä ongelmista, sekä siitä miten ilmoittaa kohtaamistasi ongelmista. Tietoisuus on ensimmäinen askel opiskelijoiden kohtaamien ongelmien ratkaisun kannalta. Vaikka Helga kannustaa jo opiskelijayhteisöä olemaan ymmärtäväinen erilaisuutta kohtaan, löytyy aina parannettavaa. Helga pyrkii olemaan kehittyvä organisaatio sen sijaan, että olisimme jumissa menneisyydessä, joten koemme tärkeäksi avata mieli asioille, joista emme ole vielä tietoisia. Näin kehitymme sekä organisaationa että yhteisönä.

 

Mitä joulukuussa tapahtuu?

Helga pitää sosiaalisessa mediassa 1.-24.12. hyvinvointikalenteria, jossa esittelemme esteettömyyskyselyn löydöksiä, sekä avaamme keskustelua näistä ongelmista. Tulemme myös esittelemään Haaga-Helian Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja miten se ottaa kantaa näihin teemoihin. Toivomme opiskelijoiden myös avaamaan keskustelua ja ilmoittamalla meille kohdanneistaan ongelmista, joista emme itse ole vielä tietoisia.