Lokakuu: Opi oppimaan

#OpiOppimaan

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”
-Albert Einstein

Lokakuussa valaisemme opiskelijoiden mieltä oppimisvaikeuksista ja erilaisista oppimistavoista.

 

Oppimistavat

Oppimistaidot ovat olennainen osa opiskelua. Koska jokainen ihminen on yksilö, jokainen meistä myös oppii eri tavalla. Tarkoituksenamme on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista oppimistyypeistä, jonka avulla he voivat parantaa sekä itsensä, että muiden oppimista koulussa ja sen ulkopuolella. Oppimistyyppejä ovat:

– Visuaalinen: Opit parhaiten kuvien, kaavioiden ja muun visuaalisen materiaalien avulla.
– Auditiivinen: Opit parhaiten kuulemalla ja kuuntelemalla
– Verbaalinen: Opit parhaiten sanoilla, sekä puhuttuna että kirjoitettuna.
– Kinesteettinen: Opit parhaiten käyttämällä käsiä.
– Looginen/matemaattinen: Suosit loogista päättelyä, järjellä ajattelua ja järjestelmällisyyttä oppimisessa.
– Sosiaalinen: Suosit opiskelua ryhmissä.
– Solistinen: Suosit itsenäistä opiskelua.

 

Mitä lokakuussa tapahtuu?

Tavoitteenamme on auttaa opiskelijoita tunnistamaan oma oppimistyyppinsä, sekä tarjota oppimisvinkkejä, jotka ovat suunnattu erityisesti omalle tyypille. Lisäksi kerromme oppimisvaikeuksista, sekä Haaga-Helian tarjoamista palveluista niiden helpottamiseksi.

– HOPS-klinikat kaikilla kampuksilla.
– Luennot eri oppimistyypeistä kaikilla kampuksilla.
– 2.10.2019 International Day of Non-Violence
– 4.10.2019 World Smile Day
– 4.10.2019 Cinnamon Roll Day
– 7.10.2019 World Day of Bullying Prevention
– 8.10.2019 Hiljaisuuden päivä
– 10.10.2019 Maailman mielenterveyspäivä
– 16.10.2019 World Food Day