Lokakuu: Opi oppimaan

#OpiOppimaan

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”
-Albert Einstein

Lokakuussa valaisemme opiskelijoiden mieltä oppimisvaikeuksista ja erilaisista oppimistavoista.

 

Oppimistaidot

Oppimistaidot ovat olennainen osa opiskelua. Koska jokainen ihminen on yksilö, jokainen meistä myös oppii eri tavalla. Tarkoituksenamme on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista oppimistekniikoista, joiden avulla he voivat parantaa sekä itsensä, että muiden oppimista koulussa ja sen ulkopuolella. Eri oppimistekniikoita ovat:

– Visuaalinen: Oppiminen kuvien, kaavioiden ja muun visuaalisen materiaalien avulla.
– Auditiivinen: Oppiminen kuulemalla ja kuuntelemalla
– Verbaalinen: Oppiminen sanoilla, sekä puhuttuna että kirjoitettuna.
– Kinesteettinen: Oppiminen käyttämällä käsiä.
– Looginen/matemaattinen: Oppiminen käyttäen loogista päättelyä, järjellä ajattelua ja järjestelmällisyyttä.
– Sosiaalinen: Oppiminen ryhmissä.
– Solistinen: Itsenäinen oppiminen.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisella on oma tietty oppimistyyppinsä. Nykyteorian mukaan monia erilaisia opiskelutekniikoita kannattaa soveltaa ja löytää itselleen tehokkaimmat.

Lue lisää eri oppimistekniikoista täältä.

 

Muistiinpanotekniikat

 

Erilaisten muistiinpanostrategioiden käyttäminen on tärkeää, etenkin kun lukiosta siirryt yliopistoon ammattikorkeaan. On olemassa useita muistiinpanotekniikoita, joiden avulla voit aloittaa parempien muistiinpanojen tekemisen luokassa.

Lue lisää muistiinpanotekniikoista täältä.

 

Mitä lokakuussa 2019 tapahtui?

Tavoitteenamme oli auttaa opiskelijoita tunnistamaan oma oppimistyyppinsä, sekä tarjota oppimisvinkkejä, jotka ovat suunnattu erityisesti omalle tyypille. Lisäksi kerroimme oppimisvaikeuksista, sekä Haaga-Helian tarjoamista palveluista niiden helpottamiseksi.


– 2.10.2019 International Day of Non-Violence
– 4.10.2019 World Smile Day
– 4.10.2019 Cinnamon Roll Day
– 7.10.2019 World Day of Bullying Prevention
– 8.10.2019 Hiljaisuuden päivä
– 10.10.2019 Maailman mielenterveyspäivä
– 16.10.2019 World Food Day
– 24.10.2019 Webinaari
– 28.10.2019 Ammatillisen opettajakorkeakoulun työpaja oppimistekniikoista
– Kuntoutussäätiön oppimiskahvilat

22.10.2019 Haaga klo 15-16:30
24.10.2019 Porvoo klo 10-11:30
28.10.2019 Malmi klo 14-15:30
29.10.2019 Pasila klo 14-15:30

HOPS-klinikat:

– Thu 03.10.2019 at 14:00 – 17:00, HAAGA, room G315, in English
– To 03.10.2019 klo 14:00 – 17:00, HAAGA, huone G314, suomenkielinen
– Ma 07.10.2019 klo 14:30 – 17:30, MALMI, huone 001, suomenkielinen
– Tue 08.10.2019 at 09:00 – 12:00, PASILA, room 4004, in English
– Ti 08.10.2019 klo 09:00 – 12:00, PASILA, huone 4001, suomenkielinen
– Ma 21.10.2019 klo 12:00 – 15:00, PASILA, huone 3014, suomenkielinen
– Ti 22.10.2019 klo 14:30 – 17:30, PORVOO, huone 2423, suomenkielinen
– Tue 22.10.2019 at 14:30 – 17:30, PORVOO, room 2424, in English
– Ke 23.10.2019 klo 15:00 – 18:00, PASILA, huone 3014, suomenkielinen
– Wed 23.10.2019 at 15:00 – 18:00, PASILA, room 3008, in English