Marraskuu: Ole onnellinen

#OleOnnellinen

“Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta. Mielenterveys ei ole staattinen tila, vaan muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat.“
(THL)

“Tämän päivän opiskelija on huomisen työntekijä. Opiskelijoiden hyvinvointiin panostamalla ennaltaehkäistään opiskelukyvyn heikentymistä sekä parannetaan työelämässä jaksamista. Haaga-Helia edistää matalan kynnyksen hyvinvointipalveluiden saatavuutta. Korkeakoululla on tarjolla henkisen jaksamisen tueksi suositusten mukaiset palvelut, kuten opintopsykologi ja oppilaitospappi.”
(Helgan poliittinen ohjelma)

 

Mitä marraskuussa tapahtuu?

Marraskuussa Helga painottaa keskittymisensä opiskelijoiden mielenterveyteen. Aihe on erittäin herkkä ja henkilökohtainen, mutta pyrimme valaisemaan mielenterveyteen liittyviä asioita siten, että aiheen ympärillä pyörivät negatiiviset mielikuvat pienentyisivät.

Aiomme kiertää kampuksia ja viedä siten tietoisuutta aiheesta ympäri Haaga-Helian. Mahdollisuuksien mukaan kaikki materiaalit kuvataan ja jaetaan kaikille nähtäväksi Helgan omille kanaville.