Marraskuu: Ole onnellinen

#OleOnnellinen

“Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta. Mielenterveys ei ole staattinen tila, vaan muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat.“
(THL)

“Tämän päivän opiskelija on huomisen työntekijä. Opiskelijoiden hyvinvointiin panostamalla ennaltaehkäistään opiskelukyvyn heikentymistä sekä parannetaan työelämässä jaksamista. Haaga-Helia edistää matalan kynnyksen hyvinvointipalveluiden saatavuutta. Korkeakoululla on tarjolla henkisen jaksamisen tueksi suositusten mukaiset palvelut, kuten opintopsykologi ja oppilaitospappi.”
(Helgan poliittinen ohjelma)

 

Mitä marraskuussa tapahtui?

Marraskuussa Helga painotti keskittymisensä opiskelijoiden mielenterveyteen. Aihe on erittäin herkkä ja henkilökohtainen, mutta pyrimme valaisemaan mielenterveyteen liittyviä asioita siten, että aiheen ympärillä pyörivät negatiiviset mielikuvat pienentyisivät.

Kiersimme kampuksia ja veimme siten tietoisuutta aiheesta ympäri Haaga-Helian. 

 

Mistä apua, jos sille on tarve?

Nyyti ry tarjoaa palvelua nimeltä sekasinchat, jossa pääsee keskustelemaan mistä tahansa mielen päällä olevasta asiasta tai huolesta.

Sekasin-chatissä voit keskustella kahdenkesken ja nimettömästi mielenterveyden ammattilaisten sekä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Chatissa voit jutella mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta kysymyksesta tai aiheesta. Nyyti ry on mukana Sekasin-chatissa yhdessä monen muun toimijan kanssa. Chatia ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Haaga-Helia tarjoaa opiskelijahyvinvointipalveluita esim. psykiatrisen sairaanhoitajan palveluilla.