Syyskuu: Ole yhteisö

#OleYhteisö

“…yhteisönä opiskelijalle”

Syyskuu käynnistää Helgan Hyvinvoinnin vuosi -kampanjan. Kampanjan ensimmäinen kuukausi keskittyy opiskelijayhteisöön. Syyskuun aikana tulemme antamaan tarvittavat tiedot ja työkalut siihen, miten luoda sinun tarpeillesi sopiva opiskelijayhteisö.

 

Miksi yhteisö on tärkeä hyvinvoinnin kannalta?

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan 22% korkeakouluopiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään ja jopa 10% kertoi kokevansa yksinäisyyttä. Harvardissa tehdyn tutkimuksen mukaan yksinäisyys linkittyy suoraan masennukseen ja henkisen jaksamisen laskemiseen, ja sosiaalinen kanssakäyminen on avain hyvinvointiin. Tämän ongelman torjumiseksi Helga pyrkii olemaan yhteisö, johon jokainen opiskelija voi tuntea kuuluvansa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat löytävät aktiviteetteja ja ryhmiä jotka suuntautuvat heidän kiinnostuksenkohteisiinsa ja harrastuksiinta. Jos tällaista yhteisöä ei vielä löydy, alusta ja apu sellaisen luomiseen löytyy. Tuomalla ne opiskelijoiden tietoisuuteen ja siten lisäämällä opiskelijayhteisön osallistamista on tavoitteemme tälle kuukaudelle ja osa koko Hyvinvointikampanjan missiota. Helgan yhteisön määrittelevät sen jäsenet, joten mikä olisikaan parempi keino parantaa sitä kuin antamalla opiskelijoille työkalut sen kehittämiselle?

 

Mitä syyskuussa tapahtuu?

Läpi syyskuun Helga järjestää erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, joihin kaikkiin osallistuu edustajia Haaga-Heliassa olemassaolevista kerhoista ja opiskelijayhteisöistä. Helgan luottamustoimijat ovat myös käytettävissä auttamaan niitä opiskelijoita, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa yhteisöään rakentamaan sellaisen.

– 3.9. Vierumäen virkistyspäivä (uusille opiskelijoille)
– 11.9. Helgan Fuksiaiset
– 16.9. Helgan HyvinvointiAppro: Porvoo
– 17.9. Helgan HyvinvointiAppro: Pasila
– 19.9. Helgan HyvinvointiAppro: Malmi
– 23.9. Helgan HyvinvointiAppro: Haaga
– 24.9. Helgan HyvinvointiAppro: Vierumäki