Syyskuu: Ole yhteisö

#OleYhteisö

“…yhteisönä opiskelijalle”

Syyskuu käynnistää Helgan Hyvinvoinnin vuosi -kampanjan. Kampanjan ensimmäinen kuukausi keskittyy opiskelijayhteisöön. Syyskuun aikana tulemme antamaan tarvittavat tiedot ja työkalut siihen, miten luoda sinun tarpeillesi sopiva opiskelijayhteisö.

 

Miksi yhteisö on tärkeä hyvinvoinnin kannalta?

Yhteisöä voi olla hankala määrittää, mutta yhteisöllisyys on silti tavalla tai toisella osana elämäämme ja vaikuttaa meihin kaikkiin. Vaikka tutkimukset yhteisöllisyyden terveysvaikutuksista ovat olleet vähäisiä, ovat eri alojen tutkijat yhtä mieltä siitä, että vaikutus on positiivinen.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan 22% korkeakouluopiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään ja jopa 10% kertoi kokevansa yksinäisyyttä. Harvardissa tehdyn tutkimuksen mukaan yksinäisyys linkittyy suoraan masennukseen ja henkisen jaksamisen laskemiseen, ja sosiaalinen kanssakäyminen on avain hyvinvointiin. Tämän ongelman torjumiseksi Helga pyrkii olemaan yhteisö, johon jokainen opiskelija voi tuntea kuuluvansa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat löytävät aktiviteetteja ja ryhmiä jotka suuntautuvat heidän kiinnostuksenkohteisiinsa ja harrastuksiinta. Jos tällaista yhteisöä ei vielä löydy, alusta ja apu sellaisen luomiseen löytyy. Tuomalla ne opiskelijoiden tietoisuuteen ja siten lisäämällä opiskelijayhteisön osallistamista on tavoitteemme tälle kuukaudelle ja osa koko Hyvinvointikampanjan missiota. Helgan yhteisön määrittelevät sen jäsenet, joten mikä olisikaan parempi keino parantaa sitä kuin antamalla opiskelijoille työkalut sen kehittämiselle?

 

Mitä syyskuussa 2019 tapahtui?

Läpi syyskuun Helga järjesti erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, joihin kaikkiin osallistui edustajia Haaga-Heliassa olemassaolevista kerhoista ja opiskelijayhteisöistä. Helgan luottamustoimijat olivat myös käytettävissä auttamaan niitä opiskelijoita, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa yhteisöään rakentamaan sellaisen.

– 3.9. Vierumäen virkistyspäivä (uusille opiskelijoille)
– 11.9. Helgan Fuksiaiset
– 16.9. Helgan HyvinvointiAppro: Porvoo
– 17.9. Helgan HyvinvointiAppro: Pasila
– 19.9. Helgan HyvinvointiAppro: Malmi
– 23.9. Helgan HyvinvointiAppro: Haaga
– 24.9. Helgan HyvinvointiAppro: Vierumäki