Takaisin

#OleYhteisö blogi: Mikä on helgalainen yhteisö?

Helgan Hyvinvoinnin vuosi käynnistyi syyskuun alussa, ja olemme keskittyneet siihen miten yhteisö vaikuttaa hyvinvointiin. Yhteisöä voi olla hankala määrittää, mutta yhteisöllisyys on silti tavalla tai toisella osana elämäämme ja vaikuttaa meihin kaikkiin. Vaikka tutkimukset yhteisöllisyyden terveysvaikutuksista ovat olleet vähäisiä, ovat eri alojen tutkijat yhtä mieltä siitä, että vaikutus on positiivinen.

Opiskelijayhteisöön pätevät samat haasteet kuin mihin tahansa muuhunkin yhteisöön. Opiskelijat ovat moninainen joukko, jota on hankala yleistää yhdeksi ihmisryhmäksi – vaikka opiskelijoita usein käytetäänkin yleisnimityksenä, olemme kaikki erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteissa, eri taustoista ja eri kiinnostuksen kohteilla. Meitä kuitenkin yhdistää yksi asia: halu kehittää itseämme ja luoda puitteet tulevaisuuden työuralle. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä yksinään pohjaksi aidon yhteisöllisyyden tunteen luomiseksi, vaan opiskelijakulttuurin on tarjottava erilaisia yhteisöllisyyden keinoja palvellakseen kaikkia opiskelijoita. Samaan aikaan moninaisuus kuitenkin mahdollistaa uusia näkökulmia ja ajatuksia avaavia kohtaamisia, jotka rikastuttavat ja kasvattavat ihmisenä, sekä opettavat ymmärtämään maailmaa paremmin.

Mikä sitten on juuri helgalainen yhteisö? Uskon, että Haaga-Heliassa vallitsee vahva identiteetti ja ylpeys omaan koulutusalaan. Vaikka tunnustamme kaikki nykyisin samaa petroolinsinistä väriä, on identifioituminen oman kampuksen opiskelijaksi edelleen ilmeistä. Voisin jopa sanoa, että helgalainen yhteisö koostuu itse asiassa monesta pienestä yhteisöstä, jotka rakentuvat esimerkiksi oman kouluryhmän, koulutusalan, kampuksen, aktiivitoimen tai vaikkapa harrastekerhon ympärille.. Nämä yhteisöt luovat keskenään ekosysteemin, joka tarjoaa Haaga-Helian opiskelijoille laajan kirjon osallistumismahdollisuuksia sekä vapaa-ajan aktiviteetteja.

11 000 opiskelijan korkeakouluun mahtuukin lukemattomasti pienempiä ja suurempia yhteisöjä, joten voimme pohtia onko Helgan rooli todellisuudessa olla itse yhteisö vai pikemminkin sen mahdollistaja. Loppukädessä on kuitenkin kyse siitä, miten kukin opiskelija yhteisön kokee. Opiskelijakunnan toiminta tarjoaa raamit ja tarvittavat työkalut yhteisöille esimerkiksi tutoroinnin, kerhotoiminnan tai tapahtumien avulla, mutta loppukädessä helgalaisen yhteisön määritätte te – opiskelijat – sillä juuri te olette Helga. Toivon kuitenkin, että teette yhteisöstä sellaisen, joka välittää ja huomioi muut, sekä antaa tukea sitä tarvitseville.

Miten sinä voit toimia helgalaisen opiskelijayhteisön hyväksi?
– Kysy luokkatovereilta mitä kuuluu
– Tunnista avun tarve ja levitä tietoa opiskelijan turvana olevista hyvinvointipalveluista
– Kiinnostaako kerhotoiminta? Liity kerhoon tai perusta sellainen Helgan verkkosivuilla
– Äänestä Helgan edustajistovaaleissa 
– Havaitsitko kiusaamista tai häirintää? Ota yhteys Helgan häirintäyhdyshenkilöihin 
– Kiinnostaako kansainvälisyys? Osallistu IDS Helgan tai ESN Helgan tapahtumiin
– Muita ideoita opiskelijayhteisön kehittämiseen? Ota yhteyttä osoitteeseen hallitus@helga.fi

#OleYhteisö #HyvinvoinninVuosi #opiskelijanturvana

 


Sami Ranta-aho
hallituksen puheenjohtaja