Takaisin

Opiskelijakunta Helga ottaa käyttöön uuden jäsenrekisterin ja verkkokaupan

Opiskelijakunta Helga ottaa loppukeväästä käyttöön yhteisen jäsenrekisterin ja verkkokaupan opiskelijakuntien ASK, O’Diako, HUMAKO, Laureamko ja METKA kanssa. Järjestelmät korvaavat tällä hetkellä käytössä olevan jäsenrekisterin.

Vanhan jäsenrekisterin ylläpidon loppumisen lisäksi uudistuksen taustalla on vastaaminen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin sekä opiskelijakunnan palveluiden parantaminen, laajentaminen ja näin lisäarvon tuottaminen jäsenille. Uudistusten tultua voimaan Helgan jäsenet voivat asioida myös muiden yllä mainittujen opiskelijakuntien toimistoilla ja saada saman palvelun kuin omasta opiskelijakunnastaankin sekä suurimman osan tuotteista ja tapahtumista jäsenhintaan. Lisäksi verkkokauppa helpottaa tuotteiden ja tapahtumalippujen ostoa.

Muutos toteutetaan vaiheittain niin, että opiskelijakunnat ASK, HUMAKO ja O’Diako pilotoivat järjestelmiä huhtikuussa ja loput opiskelijakunnat tulevat mukaan loppukeväästä. Opiskelijakunta tiedottaa erikseen siitä, kun palvelua on mahdollista saada kaikkien kuuden opiskelijakunnan toimistoilta. Opiskelijakunnat tekevät myös selvitystyötä yhteistyön laajentamisesta muille paikkakunnille.

Uudistuksen myötä jäsenten tiedot tulevat näkyviin kaikille yllä mainituille opiskelijakunnille, koska yhteiset palvelut tätä edellyttävät. Jäsenten tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota: Järjestelmien käyttäjät koulutetaan tehtäviinsä, ja heidän kanssaan tehdään sopimus tietosuojan huomioimisesta. Lisäksi laajempia henkilötietoja näkee vain rajattu, pääsääntöisesti opiskelijakuntien henkilöstöstä koostuva, käyttäjäkunta. Tietoja ei luovuteta muille tahoille kuin järjestelmissä mukana oleville opiskelijakunnille. Jäsentiedot poistetaan automaattisesti 13 kk:n kuluttua viimeisimmän jäsenyyden päättymisestä.

HUOM! Jos et hyväksy tietojesi siirtoa uusiin järjestelmiin, ilmoita siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen huhtikuun loppuun mennessä. Tällöin jäsenyytesi päättyy vanhan jäsenrekisterin ylläpidon loppuessa. Frank Appiin liittyvä tiedonsiirto vanhasta jäsenrekisteristä päättyy ja Frank App lakkaa toimimasta, kun uudet järjestelmät on otettu käyttöön. Muovista opiskelijakorttia voi käyttää tarran voimassaolon päättymiseen asti, mutta uusia kortteja ei voi tilata eikä uusia tarroja luovuteta, jos jäsentiedot eivät ole uusissa järjestelmissä.

Jos hyväksyt siirron, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Lisätietoja:

Jani Mäntysaari
Toiminnanjohtaja
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
045 850 4280
jani.mantysaari@helga.fi

 

Tiedotetta korjattu 14.3.2018: opiskelijakunnat ASK, HUMAKO ja O’Diako pilotoivat järjestelmiä huhtikuussa, eivät maaliskuussa.