Takaisin

#opiskelijanturvana blogi: Maksuton toinen aste

Mihin maksutonta koulutusta tarvitaan?

Ylpeilemme Suomessa mahdollisuuksien tasa-arvolla, jonka tärkein rakennusaine on maksuton koulutus. Miten on mahdollista, että silti koulutus periytyy ja hukkaamme lukuisia nuoria koulutuksen ulkopuolelle?

OKM:n korkeakouluvision kunnianhimoisimmaksi tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2030 mennessä puolet nuoresta ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon. Tavoite on hyvä ja tärkeä, mutta vaatii toimenpiteitä jo alemmilla koulutusasteilla. Tällä hetkellä nimittäin lähes viidennes nuorista jää pelkän peruskoulun varaan. Mikäli haluamme nostaa korkeakoulutettujen määrää, on varmistettava, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen ja sen turvaama jatko-opintokelpoisuus.

Toisen asteen opinnot keskeyttäneistä neljäsosa on maininnut yhtenä syynä rahatilanteen eikä ihme, sillä toisen asteen koulutuksen kustannukset ovat karanneet käsistä. Lukio-opiskelija pulittaa tutkinnostaan keskimäärin 2 500 euroa, amisopiskelijalla kustannukset vaihtelevat satasista tuhansiin. Hinta pitää sisällään mm. pakollisia oppimateriaaleja ja työvälineitä, tutkintomaksut ja tietokoneen. Kustannukset tulevat nuorille ja heidän perheilleen usein yllätyksenä.

Samaan aikaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan yli kolmasosa toisen asteen opiskelijoista kokee perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai huonommaksi. Perheen taloudellisen tilanteen ollessa hankala, kynnys pyytää rahaa oppimateriaaleihin on korkea. Rahan puutten seurauksena nuoret jättävät tarpeellisia asioita hankkimatta, karsivat harrastuksistaan ja tuntevat häpeää. Pahimmillaan hankala rahatilanne johtaa opintojen keskeyttämiseen.

Siksi opiskelijakunta Helga kannattaa aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta ja tukee kansalaisaloitetta, jossa tätä vaaditaan. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kuuluvat kaikille eikä maksuton koulutus voi maksaa tuhansia euroja.

Allekirjoita kansalaisaloite maksuttoman toisen asteen puolesta osoitteessa bit.ly/maksuton2aste

Anni Koivisto, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Suomen Lukiolaisten Liitto