Takaisin

#Opiskelijanturvana Blogi: Pasilassa tehtiin valtakunnallisia päätöksiä ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tulevaisuudesta

Helgalla oli kunnia osallistua Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n 24. varsinaisen liittokokouksen järjestelyihin Haaga-Helian Pasilan kampuksella 31.10.-1.11.2019. Liittokokous on SAMOKin ylintä päätöksentekoelin, jossa ääntään käyttävät kaikki Suomen 25 opiskelijakuntaa. Käytettävien äänten määrä määräytyy opiskelijakunnan jäsenmäärän mukaan, ja Helgalla oli käytettävissään kaikkiaan kahdeksan (8) ääntä.

Liittokokouksen avasi rehtori Teemu Kokon tervetuliaispuhe, jonka jälkeen kuultiin sidosryhmien, kuten poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen ja AY-liikkeen opiskelijajärjestöjen tervehdykset liittokokoukselle. Perinteisen valtiovallan tervehdyksen piti tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Päätettäviä asioita liittokokouksessa olivat mm. SAMOKin toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittohallituksen valinta vuodelle 2020. Helgan delegaatio käytti aktiivisesti puheenvuoroja niin ohjaavista dokumenteista päätettäessä kuin niitä valmistelevissa työryhmissä. Helgan kantoja oli myös otettu huomioon jo liittokokousmateriaalien lausuntokierroksella, joten varsinaisissa päätöskohdissa esiin nostettiin vain kaikista painavimpia, opiskelijakuntakentän mielipiteitä jakavia kysymyksiä. Näistä suurimpana keskustelua herätti SAMOKin jäsenmaksun suuruus ja sen vaikutus ensi vuoden talousarvioon. Kenttä päätyi lopulta kompromissiratkaisuun, jossa jäsenmaksun suuruudeksi tuli 5,5€ per opiskelijakunnan jäsen.

Toimintasuunnitelman käsittelyssä keskustelua herättivät erityisesti ruotsin ja englannin kielen käyttö SAMOKin toiminnassa, ensikertalaiskiintiön poisto keskeisenä vaikuttamistoiminnan kohteena, alueellisesti päällekkäisten koulutusvastuiden selkeyttäminen sekä palkattomien työharjoittelujen poistaminen, joista lausuimme Helgan poliittisen ohjelman mukaisesti. Myös Helgan esitys SAMOKin roolin määrittämisestä tulevissa kuntavaaleissa, jota ei suoraan hyväksytty toimintasuunnitelmakirjaukseksi, hyväksyttiin pontena, eli toimintaohjeen sisältävänä kannanottona, joka ei kuitenkaan velvoita ensi vuoden hallitusta yhtä vahvasti kuin kirjaus toimintasuunnitelmassa. 

Suurimpana ilonaiheena Helgalle kuitenkin oli se, että syksyn aikana kovaa kampanjointia tehnyt ehdokkaamme Elina Viitaniemi valittiin SAMOKin hallitukseen vuodelle 2020. Helgalainen ajaa siis ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua valtakunnallisesti myös ensi vuonna.

Liittokokouksen nimissä tehtiin myös julkilausuma, eli koko opiskelijakuntakentän yhteinen kannanotto korkeakoulujen saavutettavuudesta. SAMOKin istuvan puheenjohtajan Iiris Hynösen sanoin “Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2030 puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tämä tavoite ei voi mitenkään toteutua, jos emme paranna koulutuksen saavutettavuutta.”

 

Sami Ranta-aho
hallituksen puheenjohtaja