Takaisin

#opiskelijanturvana: Epäasiallinen kohtelu korkeakouluyhteisössä

Kenenkään ei tarvitse korkeakoulussa sietää epäasiallista käytöstä tai kohtelua.

Mitä epäasiallinen kohtelu on?

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä. Sellainen epäasiallinen kohtelu on aina kiellettyä, josta voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle.

Epäasialliseksi kohteluksi voidaan lukea esimerkiksi:

  • Jatkuva hyvien tapojen vastainen käytös ja jatkuvat epäasialliset puheet
  • suorituksen jatkuva ja perusteeton negatiivinen arvostelu
  • Ulkopuolelle jättäminen tai eristäminen
  • Sosiaalisen median yhteisöissä tapahtuva kiusaaminen
  • Seksuaalinen häirintä, johon tulee puuttua välittömästi

Tärkeintä kuitenkin on epäasiallista kohtelua kokeneen oma tunne. Jos kokee jossain tilanteessa epäasiallista kohtelua, eikä ole varma oliko se varmasti epäasiallista kohtelua vai ei, kannattaa asia aina selvittää. Mitä aikaisemmin tilanteita lähdetään selvittämään, sitä helpompi niitä on ratkaista. Korkeakouluyhteisössä kuka tahansa voi käyttäytyä epäasiallisesti, mutta jokaisella on myös oikeus puuttua epäasialliseen käytökseen. 

Jatkuva epäasiallisen käytöksen todistaminen, tahattomat loukkaavat vitsit ja muu epäasiallinen kohtelu, sekä pelko siitä ettei yhteisöltä saisi tukea ja ymmärrystä ongelmatilanteessa, saattavat pahimmillaan johtaa jopa opiskelujen keskeyttämiseen tai pitkiin sairaslomiin. 

Miten ehkäistä epäasiallista kohtelua?

Epäasiallista kohtelua ja häirintää voi ehkäistä laatimalla yhteisöihin yhteiset pelisäännöt joita jokaisen tulee noudattaa. Osassa korkeakouluista on valittu korkeakoulun sisältä häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä jos kokee epäasiallista kohtelua tai häirintää. Yhteisöjen kannattaa myös kerätä jatkuvasti palautetta esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua jo ennalta. Myös lainsäädäntö velvoittaa oppilaitokset tekemään sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvosuunnitelmat.

Opiskelijatapahtumia järjestäessä on myös hyvä laatia turvallisemman tilan säännöt ja tehdä ilmoituskanava jonne voi ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä, sekä valita tapahtumaan häirintäyhdyshenkilöt. Näin ennaltaehkäistään ja tehdään näkyväksi se että kaikki epäasiallinen kohtelu on väärin ja kiellettyä, ja että siihen tarvittaessa puututaan.

 

Kaikilla tulee olla oikeus opiskella ja työskennellä turvallisesti. Jos siis itse koet tai huomaat epäasiallista kohtelua – puutu siihen.