Takaisin

#opiskelijanturvana: Ketä AMK-opiskelijat äänestävät seuraavissa vaaleissa?

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK rahoitti tutkimuksen ammattikorkeakouluopiskelijoiden arvoista ja asenteista. Tutkimuksessa havaittiin, että noin 80% ammattikorkeakouluopiskelijoista aikoo äänestää tulevissa kevään eduskuntavaaleissa. 5% tutkimukseen vastanneista ei aio käyttää kaikista arvokkainta kansalaisoikeuttaan.
Miksi tuo viisi prosenttia ei aio äänestää? Oikean ehdokkaan löytäminen koetaan vaikeaksi, mielipide puuttuu ja osa jopa kokee, ettei äänestämisestä ole hyötyä. Oikean ehdokkaan löytäminen ei ole vaikeaa, vaikka 49% äänestämättä jättävistä ammattikorkeakouluopiskelijoista niin väittää. Netissä on useita erilaisia vaalikoneita, telkkarista tulee haastatteluja ja erilaiset tahot, kuten Helga, järjestää vaalipaneeleita. Kun ei stressaa liikaa puolueen valintaa ja keskittyy puhtaasti henkilöön, löytyy ehdokas varmasti. Vaalikoneen tekemisessä menee viisi minuuttia ja se antaa todella hyvän osviitan siitä, kenellä ehdokkaalla on samanlaiset mielipiteet kuin sinulla.
23% kokee, ettei omaa poliittista mielipidettä ja jättää äänestämättä siitä syystä. Politiikka usein on jargonia ja vaikeasti ymmärrettävää. Helpoin siis onkin etsiä itsellesi tärkeä ja mielenkiintoinen aihe, sekä pohtia, minkälainen mielipide sinulla aiheesta on. Tällainen aihe voisi olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen, kotimainen ruoantuotanto tai liittyminen Natoon.

Tutkimuksessa selvisi myös AMK-opiskelijoiden suosikki puolueet, ja Vihreät, Kokoomus sekä Vasemmistoliitto koettiin kaikista mieluisammaksi. Vihreät sai tutkimuksessa huikean 35% kannatuksen. AMK-opiskelijat eroaa siis valtakunnan tasosta, jossa Vihreiden kannatus on 12,9% (Uusi Suomi 16.1.2019). Vasemmistoliiton kannatus tutkimuksessa 14% (valtakunnan 9,4%) ja Kokoomus sai 13% (valtakunnan 19,5%).
Mielipiteet ja arvot vaikuttavat suuresti, kun opiskelijat valitsevat ehdokkaansa. Toiseksi merkittävin tekijä on puoluekanta ja kolmantena kiiltelee järkevä talouspolitiikka. Pinnalliseksi luokiteltavat arvot, kuten ulkonäkö, ei ollut merkittävässä roolissa.

Tutkimuksen pohjalta voitaisiin rakentaa kaksi hypoteettista ihmistä, jotka kuvaavat keskiarvoilla muodostettua AMKilaista. Anni AMKilainen ja Antti AMKilainen. Anni on 25v lukion käynyt SoTeLi opiskelija, vasemmistoliberaali ja äänestää vihreitä. Antti puolestaan on 26v lukion tai amiksen käynyt, tekniikan ja liikenteen alalla opiskeleva, oikeistokonservatiivi ja äänestää joko Kokoomusta tai Perussuomalaisia. Opiskelijoiden diversiteettiä ei voi kuitenkaan korostaa tarpeeksi, eikä todellisuus ole siis näin mustavalkoinen.

Tutkimus oli erittäin kattava ja sen perusteella voidaan tehdä runsaasti johtopäätöksiä. Mikäli eduskunta järjestäytyisi pelkästään AMK-opiskelijoiden äänien mukaan, olisi se ja todennäköisesti hallitus vihreä ja liberaali. Nämä arvot ovat sellaisia, joihin varmasti jokaisen on helppo yhtyä. Mielestäni ilmastonmuutoksen torjumista ja kestävää kehitystä olisi hyvä korostaa seuraavissa vaaleissa. On erittäin tärkeää, että jätämme maapallon ja Suomen vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin sen saimme.

 

Olli Kolehmainen
Hallituksen jäsen, edunvalvonta