Takaisin

#opiskelijanturvana: Opiskelijaedustajat Haaga-Heliassa

 

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan tärkeimpiä, ellei tärkein, tehtävä on toimia kaikkien Haaga-Helian opiskelijoiden edunvalvojana ja puolestapuhujana. Yksi tehokkaimmista keinoista saada opiskelijoiden ääni kuuluville, on sijoittaa opiskelijaedustajat eri koulun hallinnon elimiin ja työryhmiin.

Opiskelijoiden osallistaminen opetuksen ja koulun palveluiden kehityksessä ymmärretään laajasti niin valtion, kunnan kuin korkeakoulujenkin ylimpien päättäjien tasolla. Ammattikorkeakoululaissa on määritetty opiskelijakunnan tehtäväksi nimetä opiskelijaedustus ammattikorkeakoulun yhtiön hallitukseen, tutkintolautakuntaan sekä opintotukilautakuntaan. Haaga-Helian johtosäännössä on lisäksi määritetty opetukseen liittyvistä asioista vastaavaksi toimielimeksi kollegio sekä koulutusyksiköiden ja –ohjelmien kehityksen tueksi neuvottelukuntia. Näihin opiskelijaedustuksen valitseminen kuuluu myös opiskelijakunnan tehtäviin.

Edellä mainitut hallinnon elimet sekä ravintolatoimikunta että maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta ovat luonteeltaan jatkuvia (tosin opintotukilautakunta lakkautetaan lakimuutoksen astuessa voimaan ensi vuoden alussa) ja niihin opiskelijaedustajat valitsee opiskelijakunnan ylin päättävä elin, eli aina syksyisin vaaleilla valittava edustajisto. Projektiluonteiset, eli lyhytkestoiset työryhmät, valitsee opiskelijakunnan hallitus.

Tunnetuimmat ja yleisimmät opiskelijoiden vaikutuskanavat ovat opintojaksopalaute, opiskelijakyselyt sekä valmistumisen jälkeen annettava alumnipalaute. Yhteenvedot näiden kyselyiden tuloksista löydät täältä. Palautteen antaminen on äärimmäisen tärkeää ja niitä käydään läpi opettajien kehityskeskusteluissa. Palautetta käytetään opintojaksojen ja opetussuunnitelmien kehitystyössä. Tulevaisuudessa alumnikyselyn tulokset vaikuttavat myös korkeakoulun saamaan rahoitukseen. Kuitenkin palautteen antaminen on ongelmiin ja epäkohtiin reagoimista, kun taas hallinnon elimien sekä muiden työryhmien opiskelijaedustajat pääsevät osallistumaan proaktiivisesti kehitystyöhön.

Opiskelijaedustajien toiminta ei välttämättä opiskelijoiden arjessa juuri näy, mutta sitä sekä siitä tiedottamista kehitetään jatkuvasti ja toivottavasti tulevaisuudessa siitä saadaan huomattavasti läpinäkyvämpää. Kuitenkin tulee huomioida, että osa hallintoelimissä tapahtuvasta toiminnasta ei ole julkista, joten niistä ei voida edes tiedottaa opiskelijoita. Hyvänä esimerkkinä pitkään on toiminut opintotuki- sekä tutkintolautakunnat, joissa käsitellään opiskelijoiden tekemiä valituksia. Tänään 12.4.2017 Pasilan opiskelijat pääsevät kuitenkin nauttimaan ravintolatoimikunnan opiskelijaedustajien aikaansaannoksesta. Pitkään monia puhuttanut muutos siirtyä tartarkastikkeesta sinappirelissikastikkeeseen rapeiden kalapalojen kanssa, on nyt saatu kumottua.

Lisätietoa hallintoelimistä sekä opiskelijaedustajien nimet löydät Helgan nettisivuilta. Mikäli haluat tutustua vielä tarkemmin opiskelijaedustajien toimintaan, voit ottaa heihin yhteyttä sähköpostitse etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi.

 

Aleksi Säteri
Helgan edustajiston puheenjohtaja