Takaisin

#opiskelijanturvana: Syrjimättömyys on meidän kaikkien etu

Opiskelijasähköpostiisi tulee keväällä kilahtamaan viesti, jossa sinua pyydetään täyttämään lomake. Lomakkeen nimi on “Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus”. Kyselyssä esimerkiksi selvitetään, oletko kohdannut kiusaamista tai syrjintää opintojesi aikana.

Viimeisimmän yllä mainitun tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoista noin seitsemän prosenttia kokivat kohdanneensa kiusaamista, syrjintää tai häirintää. Se on suuri luku verrattuna siihen, että sekä kiusaaminen, syrjintä tai häirintä perustuu ihmisen subjektiiviseen tunnekokemukseen että häntä kohdellaan epäasiallisesti.

Odotamme mielenkiinnolla, miten vastausprosentit jakaantuvat seuraavan kyselyn valmistuessa. Kiusaamisesta, syrjinnästä, häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta puhutaan entistä enemmän. Ihmiset uskaltavat enemmän tuoda kokemuksiaan ilmi, mikä on hyvä että voimme yhdessä yhteisössämme rakentaa ennaltaehkäiseviä tai toimivia, ohjaukseen perustuvia neuvonta- ja tukipalveluita yhdessä.

Syrjintä terminä on paljon kertova, mutta kuitenkin edelleen vaikea aihe sisäistää mitä se tarkoittaa. Annankin sinulle muistilistan, josta voit erotella mikä on syrjintää (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2020):

  • välitön, eli suora syrjintä
  • välillinen, eli epäsuora syrjintä
  • ohje tai käsky syrjiä
  • kohtuullisten mukautusten epääminen

 

Välittömässä, eli suorassa syrjinnässä esimerkiksi ulkomaalaistaustaiselle maksetaan pienempää palkkaa kuin suomalaistaustaiselle työntekijälle. Työhönottamisessa edellytetään täydellistä suomen kieltä, vaikkei se ei ole välttämätöntä työn suorittamisen kannalta. Tämä on välillistä, eli epäsuoraa syrjintää. Pomo kieltää alaistaan palkkaamasta työhön tietyn etnisen taustan omaavaa henkilöä. Tässä annetaan ohje tai käsky syrjiä. Elokuvateatteriin ei pääse esteettömästi, vaikka työntekijä käyttää pyörätuolia. Tämä on kohtuullisten mukautusten eväämistä.

Haaga-Heliassa on olemassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Sillä pyritään turvaamaan sinun syrjimättömyyden polkua opintojesi ajan. Me jokainen voimme yksilöinä myös tehdä edunvalvontatyötä syrjimättömyyden eteen. Voit ilmoittaa kohtaamastasi syrjinnästä Helgan häirintäyhdyshenkilöille tai Haaga-Helian henkilöstölle. Syrjinnästä ilmoittaminen ei ole rangaistava teko, vaan parhaimmillaan edistämme sillä suuresti sekä yksilön elämää että tehtävää tasa-arvotyötä.

Syrjinnästä puhuttaessa on hyvä muistaa kaksi aiheeseen pätevää sitaattia:

Syrjimättömyys on meidän kaikkien etu ja syrjintään puuttuminen on tärkeintä tasa-arvotyötä, mitä voidaan tehdä. Olethan siis mukana välittämässä itsestäsi sekä yhteisösi jäsenistä, etteivät he koe syrjintää. Välitä, tunnista, puutu.

 

Tea Sissonen, asiantuntija

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga