Tutorointi

 

Tutortoiminta on vertaisohjausta, jossa opiskelijaa autetaan kanssaopiskelijan keinoin. Haaga-Heliassa toimii neljä erilaista tutorryhmää, jotka koostuvat Haaga-Helian opiskelijoista: vertaistutorit, Callidus-tutorit, vaihtaritutorit ja Zone-tutorit. Opiskelijakunta Helga koordinoi tutorointia Haaga-Heliassa.

Etkö löydä sivulta etsimääsi? Ota yhteyttä tutorointi@helga.fi.


VERTAISTUTOR

tutustuttaa uudet tutkinto-opiskelijat Haaga-Heliaan ja oman koulutusohjelman toimintatapoihin. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään omat ryhmäkohtaiset tutorit, joihin opiskelijat voivat olla yhteydessä koko lukuvuoden ajan. Tutorin tehtävä on tukea opiskelijan integroitumista haaga-helialaiseen opiskelijayhteisöön, edesauttaa ryhmäytymisprosessia ja ohjata opiskelijaa korkeakoulun palveluiden piiriin. Uusi opiskelija voi kääntyä vertaistutoreiden puoleen kaikissa kouluun ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Monimuoto-ohjelmien tutorointia kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä aktiiviset monimuoto-opiskelijoiden vertaistutorit toimivat Liiketalouden koulutusohjelman ja Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman monimuoto-toteutuksessa, mutta voit hakea tutoriksi, vaikkei omassa ohjelmassasi vielä aktiivisesti tutoroitaisi. Lisätietoja antaa opiskelijakunta Helgan asiantuntija (ohjaus@helga.fi).

Minustako vertaistutor?
Valinnat perustuvat hakemukseen ja haastatteluun. Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa sekä esiintymistaitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin tutoreiden tarve on, valinta voidaan perustaa myös tutortiimin keskinäiseen ryhmädynamiikkaan.

Seuraava haku vertaistutoriksi järjestetään helmikuussa 2019.

 


VAIHTARITUTOR

Vaihtaritutor toimii vertaistutorina Haaga-Heliaan saapuville vaihto-opiskelijoille ja tutustuttaa vaihto-opiskelijat maan kulttuuriin ja toimintatapoihin. Vaihtaritutor on yhteydessä opiskelijaan ennen Suomeen saapumista, auttaa käytännön järjestelyissä ja on vaihtarin tukena uuteen kaupunkiin tutustumisessa. Vaihtaritutoreilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti kansainvälisen toimintaryhmä ESN Helgan toimintaan ja järjestää vaihto-opiskelijoille myös erilaisia tapahtumia ja matkoja.

Vaihtaritutoroinnista voit ansaita 3-5 op.

Minustako vaihtaritutor?
Valinnat perustuvat hakemukseen ja haastatteluun. Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa sekä esiintymistaitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin tutoreiden tarve on, valinta voidaan perustaa myös tutortiimin keskinäiseen ryhmädynamiikkaan.

Seuraava haku vaihtaritutoriksi järjestetään maaliskuussa 2019.


CALLIDUS-TUTOR

Callidus-tutorit tukevat opiskelijan oppimisprosessia ja tarjoavat vertaistukea oppimiseen. Callidukset auttavat yksittäistä opiskelijaa kahden kesken tai järjestävät callidus-opintopiirin, johon osallistuu yhtä aikaa useampi opiskelija kerrallaan. Callidus-tutorit eivät ole oman aineensa koulutettuja asiantuntijoita, mutta osaavat aihealueensa riittävän hyvin ohjatakseen muita.

Tarvitsetko apua opintoihin? Helgan Callidustutorit löydät täältä!

Huomaa kuitenkin, että Callidus-tutor ei ole opettaja, vaan tiettyyn aihealueeseen perehtynyt opiskelija. Vertaisopetuksessa Callidus-tutor voi auttaa sinua oppimaan; joskus toinen opiskelija osaa selittää asian siten, että juuri sinä ymmärrät sisällön parhaiten! Olet kuitenkin itse vastuussa oppimisestasi. Callidus-tutor ei korvaa Haaga-Helian henkilökunnan antamaa opetusta. Callidus ei myöskään välttämättä tiedä oikeaa vastausta, mutta voi auttaa sinua löytämään sen. 

Minustako Callidus-tutor?
Sinun ei tarvitse olla vertaistutor, eikä edes nero omassa osaamisalueessasi tullaksesi Callidus-tutoriksi. Riittää, että osaat asiasi riittävän hyvin auttaaksesi muita oppimaan. Työsi tueksi saat 4 tunnin Callidus-koulutuksen (järjestetään kahdesti vuodessa lukukausien lopulla), jossa saat perustiedot tehtävääsi, sekä osallistut puolivuosittain verkostotapaamisiin muiden Callidusten kanssa. Callidus-tutor voi saada tarvittaessa myös apua Haaga-Helian opettajilta.

Callidus-tutorointi on itsenäistä toimintaa, mutta myös useampi Callidus voi toimia työparina tai -ryhmänä. Päätät itse siitä, kuinka monta opiskelijaa autat kerralla ja sovit itse aikatauluista. Pidät myös kirjaa toiminnastasi päiväkirjan avulla. Tutoroinnin päätyttyä palautat raportin, jonka perusteella saat opintopisteitä sekä työtodistuksen. Callidustutoroinnista voi ansaita 1-5 op.

Callidustutorointia kehitetään. Emme ota uusia hakemuksia vastaan tällä hetkellä. Saat lisätietoja tarvittaessa hallituksen jäsen Joonas Laakkoselta, joonas.laakkonen@helga.fi.


ZONE-TUTOR

Liikuntatutorin rooli on innostaa, motivoida, tukea ja kannustaa muita opiskelijoita liikunnan pariin. Erityisesti toivomme innostuksen tarttuvan vähemmän liikuntaa harrastaviin opiskelijoihin. Liikkua voi uusissa Zone-liikuntapalveluissa tai niiden ulkopuolella – me koulutamme ja annamme tukea sinulle koko lukuvuoden ajan yhdessä Zonen kanssa. Oleellista liikuntatutoreille on innostus liikuntaan, ei niinkään oma urheilullisuus tai ammattimaisuus.

Minustako Zone-tutor?

Zone-tutorina toimimisesta saat opintopisteitä, liikuntapassin, Zone-tutorpaidan sekä vain Zone-tutoreille tarkoitettuja etuja (esim. yhteiset tilaisuudet ja iKwondo-sovelluksen kesäksi ilmaiseksi). Zone-tutoreita haetaan kaikkien kolmen ammattikorkeakoulujen, eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoista.

Tutorina kehität organisointitaitojasi, esiintymistäsi, taitoja sosiaalisissa tilanteissa sekä johtamiskykyä – ja ennen kaikkea tutustut uusiin huikeisiin tyyppeihin ja pääset liikkumaan hyvässä porukassa. Ensimmäistä kertaa keväällä 2018 haetaan myös vastuututoreita, joiden tarkoituksena on toimia kontaktina tutoreiden ja liikuntapalveluiden välillä.

Tutorointi on 3-5 op arvoinen kokonaisuus. Tutorointikausi kestää toukokuusta 2018 maaliskuun loppuun 2019. Tutorointi raportoidaan tutorkauden lopussa opintopisteiden myöntämiseksi.

Seuraava haku Zone-tutoriksi järjestetään keväällä 2019.