Tutorointi

 

Tutortoiminta on vertaisohjausta, jossa opiskelijaa autetaan kanssaopiskelijan keinoin. Haaga-Heliassa toimii kolme erilaista tutorryhmää, jotka koostuvat Haaga-Helian opiskelijoista: vertaistutoritvaihtaritutorit ja vastuututorit. Opiskelijakunta Helga koordinoi tutorointia Haaga-Heliassa.

Etkö löydä sivulta etsimääsi? Ota yhteyttä tutorointi@helga.fi.


VERTAISTUTOR

tutustuttaa uudet tutkinto-opiskelijat Haaga-Heliaan ja oman koulutusohjelman toimintatapoihin. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään omat ryhmäkohtaiset tutorit, joihin opiskelijat voivat olla yhteydessä koko lukuvuoden ajan. Tutorin tehtävä on tukea opiskelijan integroitumista haaga-helialaiseen opiskelijayhteisöön, edesauttaa ryhmäytymisprosessia, tukea opinnoissa ja ohjata opiskelijaa korkeakoulun palveluiden piiriin. Uusi opiskelija voi kääntyä vertaistutoreiden puoleen kaikissa kouluun ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Vertaistutoroinnista voi ansaita 3-5 op.

Monimuoto-ohjelmien tutorointia kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä aktiiviset monimuoto-opiskelijoiden vertaistutorit toimivat Liiketalouden koulutusohjelman monimuoto-toteutuksessa, mutta voit hakea tutoriksi, vaikkei omassa ohjelmassasi vielä aktiivisesti tutoroitaisi. Lisätietoja antaa opiskelijakunta Helgan asiantuntija (ohjaus@helga.fi).

Minustako vertaistutor?
Valinnat perustuvat hakemukseen ja haastatteluun. Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa sekä esiintymistaitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin tutoreiden tarve on, valinta voidaan perustaa myös tutortiimin keskinäiseen ryhmädynamiikkaan.

Seuraava haku vertaistutoriksi järjestetään helmikuussa 2020.

 


VAIHTARITUTOR

Vaihtaritutor toimii vertaistutorina Haaga-Heliaan saapuville vaihto-opiskelijoille ja tutustuttaa vaihto-opiskelijat maan kulttuuriin ja toimintatapoihin. Vaihtaritutor on yhteydessä opiskelijaan ennen Suomeen saapumista, auttaa käytännön järjestelyissä ja on vaihtarin tukena uuteen kaupunkiin tutustumisessa. Vaihtaritutoreilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti kansainvälisen toimintaryhmä ESN Helgan toimintaan ja järjestää vaihto-opiskelijoille myös erilaisia tapahtumia ja matkoja.

Vaihtaritutoroinnista voit ansaita 3-5 op.

Minustako vaihtaritutor?
Valinnat perustuvat hakemukseen ja haastatteluun. Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa sekä esiintymistaitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin tutoreiden tarve on, valinta voidaan perustaa myös tutortiimin keskinäiseen ryhmädynamiikkaan.

Seuraava haku vaihtaritutoriksi järjestetään helmikuussa 2020.


VASTUUTUTOR

Vastuututor toimii oman koulutusohjelmansa tai kampuksen tutorryhmien vetäjänä. Vastuututor toimii linkkinä Helgan, tutorryhmän sekä Haaga-Helian välillä. Vastuututorit valitaan loka-marraskuun taitteissa ja heitä koulutetaan tehtäviinsä ympäri vuoden.

Vastuututor osallistuu vertais- ja vaihtaritutoreiden rekrytointiprosessiin sekä koulutuksiin. Vastuututoreilta edellytetään kykyä ohjata pientiimiä, organisointitaitoja, isojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyjä, viestintätaitoja sekä taitoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Vastuututoreiksi hakevat haastatellaan. Toimikausi on yksi kalenterivuosi (tammi-joulukuu).