Takaisin

TIEDOTE: CALLIDUSTUTOROINTI SULAUTETAAN OSAKSI HELGAN MUITA TOIMINTOJA

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi
Helsingissä 02.01.2019

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga sulauttaa callidustutoroinnin osaksi muita opiskelijakunnan toimintoja. Callidustutoroinnin kaltaista palvelua pyritään jatkossa toteuttamaan vertaistutoroinnin ja uudenlaisten oppimistapahtumien kautta. Uudistuksesta on käyty keskustelua Haaga-Helian opinto-ohjaajien kanssa, ja sen on määrä tapahtua vuoden 2019 aikana.

Callidustutorointi on ollut tutoreille kuormittava sekä haastava kokonaisuus, johon ei ole löydetty selkeitä toimintatapoja prosessin tarkastelusta huolimatta. Helgan saaman palautteen mukaan callidustutorointi on osittain hyvin toimiva palvelu, mutta siihen on toivottu pitkään uutta suuntaa.

Vuoden 2018 aikana Helga uudisti prosessia, jossa laadittiin esimerkiksi uudenlainen tuntiseurantajärjestelmä callidustutoreille. Uudistuksen mukana tapahtui myös muuta kehitystä. Helgan callidustutorrekisteri päivitettiin ja päivityksen yhteydessä tutorien määrä vähentyi merkittävästi poistuman kautta. Suuri määrä poistumisia tapahtui muun muassa siitä syystä, että iso osa callidustutoreista oli loppuvaiheen opiskelijoita jotka olivat valmistumassa. Callidustutorien määrä supistui ja tutoreita olisi tarvittu moneen muuhun oppiaineeseen, kuin mitä Helgalla oli tarjota. Tämä toi tarpeen tarkistella tilannetta uudelleen.

Callidustutorointi tullaan sisällyttämään jatkossa osittain vertaistutoroinnin alle. Uudistuksessa pyritään painottamaan työkalujen lisäämistä vertaistutorille, jotta he voivat antaa paremmin apua sitä tarvitseville. Tämä mahdollistaa laajemman tarjonnan eri oppiaineiden vertaistutoroinnille.

Vertaistutoroinnin vuosikellon tapahtumia on ollut tarkoitus suunnitella säännöllisemmiksi, sillä tyypillisesti vertaistutorointi on yhden kalenterivuoden mittainen opintojakso ja tapahtumat ovat keskittyneet usein lukuvuosien alkuvaiheeseen. Tarkoituksena on lisätä vertaistutoreille aktiviteetteja ja venyttää toimintaa pidemmälle aikavälille. Jatkossa opintojaksoon sisällytettäisiin esimerkiksi tutorien osaamistason mukaan kevyitä opintopiirejä, joissa tutorit voivat vertaisina olla tukemassa opiskelijoita eri oppiaineiden parissa, oman osaamistasonsa mukaan. Vastuu opetuksesta opintopiireissä ei jäisi tutorin vastuulle, vaan mukaan pyritään saamaan tukea Haaga-Helian puolelta. Tutorien olisi myös mahdollista järjestää ympäri vuoden muitakin tapahtuma, jotka tukevat tutorien osaamista sekä työskentelyä ympäri vuoden. Jatkossa uusille opiskelijoille tullaan siis painottamaan yhä enemmän sitä, että vertaistutoreilta voi pyytää apua myös tavanomaiseen opiskeluun liittyen. Tämä parantaa tutoroinnin palvelun tasoa ja antaa tutoreille mahdollisuuden vertaisoppimiseen uuden toimintatavan kautta.

Tutoroinnista tullaan tiedottamaan jatkossakin, kun muutokset etenevät.

 

Lisätietoja:

Iida Tervo
Hallituksen varapuheenjohtaja
iida.tervo@helga.fi