Takaisin

TIEDOTE: Helgan digitaalinen jäsentunniste vaihtuu vuodenvaihteessa

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga on irtisanonut sopimuksensa Oy Frank Students Ab:n kanssa päättymään 31.12.2018. Opiskelijakunnan edustajisto päätti asiasta kokouksessaan 20.8.2018.

Tämä tarkoittaa sitä, että Frank App toimii vuoden 2018 loppuun saakka opiskelijakunnan jäsentunnisteena, mutta ei ole sitä enää tämän jälkeen. Frankin kanssa tullaan kuitenkin neuvottelemaan mahdollisesta siirtymäajasta, jonka aikana opiskelijakunnan jäsenet voisivat käyttää Frank Appia halutessaan.

Irtisanomiseen vaikuttaneita ja päätöstä tukeneita syitä ovat olleet muun muassa se, ettei yhteistyö ole palvellut jäsenistöämme halutulla tavalla, Frank Appin toimivuudessa on ollut toistuvasti häiriöitä ja digikortin muuttuminen maksulliseksi.

Opiskelijakunta rakentaa syksyn aikana uutta jäsenille maksutonta digitaalista jäsentunnistetta yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tunniste otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2019. Tästä tiedotetaan tarkemmin lähitulevaisuudessa. Uusi tunniste avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen palvelutarjontaan sekä monipuolisiin opiskelijaetuihin.

Tammikuusta 2019 lähtien fyysisiä opiskelijakortteja ei ole mahdollista tilata, vaan opiskelijakunnan jäsentunniste on puhtaasti digitaalinen. Kuitenkin jo tilattuihin ja käytössä oleviin fyysisiin kortteihin myönnetään tarroja normaalisti.

Muutos on osa laajempaa opiskelijakunnan digitaalisen palveluväylän kehitystyötä, jolla pystytään vastaamaan jäsentemme tarpeisiin entistäkin paremmin.

 

Lisätietoja:

Jani Mäntysaari
toiminnanjohtaja
+358 45 850 4280
jani.mantysaari@helga.fi

Aleksi Säteri
hallituksen puheenjohtaja
+358 50 598 6692
aleksi.sateri@helga.fi