Helgan ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 47 % AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi tai erittäin paljon huonommaksi.

Tietoa muun muassa etäopiskelumahdollisuuksista, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä työn opinnollistamisesta.