Edunvalvonta

Helgan lakisääteinen tehtävä on Haaga-Helian opiskelijoiden edunvalvonta. Edunvalvonnan tarkoituksena on turvata ja tukea opiskelijoitamme heidän korkeakoulutaipaleellaan luoden oikeudenmukainen opiskeluympäristö, jossa tiedonkulku toimii, opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja kurssien sisältö sekä kaikki muu opiskeluun liittyvä on asianmukaista. Tuomme myös opiskelijoiden äänen kuuluviin niin korkeakoulussa, kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Mikä Mättää?

Mikä Mättää? on Helgan opiskelijapalautejärjestelmä. Voit antaa lomakkeen kautta opintoihin liittyvää palautetta. Esimerkiksi, jos tentin arviointi on yli 3 viikkoa myöhässä.

Helgan edunvalvonnan asiantuntija auttaa ongelmatilanteiden selvittämisessä. Kerro lomakkeessa selvästi ja konkreettisesti ongelmasi. Kaikki lisätiedot auttavat tapausten käsittelyssä. Jos haluatte että otamme teihin yhteyttä, niin jättäkää ainakin sähköpostiosoitteenne.

Kaikkea palautetta käsitellään luottamuksellisesti. Nimeä tai muita tunnistetietoja ei ilmoiteta eteenpäin.

Häirintä

Oletko kohdannut häirintää tai epäasiallista kohtelua? ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihimme yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta hairintayhdyshenkilo@helga.fi

Hallinnon opiskelijaedustajat

Helga nimeää opiskelijaedustajat koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Haaga-Heliaa koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja. Helgan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan. Tarkempaa tietoa toimielimistä ja opiskelijaedustajista löydät kunkin toimielimen kohdalta. Lisätietoa voit kysyä Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta ja opiskelijaedustajat tavoitat sähköpostitse (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi).


Kollegio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegio päättää mm. opintosuunnitelmista. Kollegio muun muassa hyväksyy tutkintosäännön, opintosuunnitelmat ja käsittelee opiskelijoiden valitukset. Kollegiota johtaa rehtori Teemu Kokko.

 • Opiskelijaedustaja: Tua Rope

 • Varajäsen: Krista-Mari Katajisto


Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelman ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajille paikka amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta. Amk-hallituksessa istuu yksi opiskelijaedustaja.

 • Opiskelijaedustajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksessa toimii vuoden 2019 yhtiökokouksesta eteenpäin: Auli Piiparinen


Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta ja kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista.

Liiketoiminnan kehittämisen neuvottelukunta

 • Opiskelijaedustaja: Janne Hujakka

Yrittäjyyden neuvottelukunta

 • Opiskelijaedustaja: Aapomikko Matti

Myynnillä arvoa -neuvottelukunta

 • Opiskelijaedustaja: Petra Vatanen


Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja ravintolan sekä kahvilan käyttäjien yhteistyötoimielimenä. Opiskelijakunta Helga valitsee 4 opiskelijaedustajaa yksivuotiselle toimikaudelle. Poikkeuksellisesti ravintolatoimikunnassa istuville opiskelijaedustajille ei valita varaedustajia.

Ravintolatoimikunnan jäsenet vuonna 2019:

 • Aapomikko Matti

 • Sami Ranta-aho

 • Juho Hakanen

 • Joni Hildén


Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuorituksien arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksivuotinen ja siellä istuu yksi opiskelijaedustaja.

 • Opiskelijaedustaja: Tua Rope

 • Varajäsen: Aapomikko Matti


Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Työryhmä päättää stipendien myöntämisperusteista ja jaosta.

 • Opiskelijaedustaja: Anton Salenius


HOASin valtuuskunta

Valtuuskunta on Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätion hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta.

 • Helgan edustaja: Joel Kettula

 • Varajäsen: Senja Keränen

Opintopisteet aktiivitoiminnasta

Opiskelijoiden yhteiskunnallinen toiminta on Haaga-Helian opintokokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa opiskelijakunta Helga. Opintokokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti opiskelijakunnan hallitukselle, edustajistolle ja opiskelijayhdistysten luottamustoimijoille sekä hallinnon opiskelijaedustajille tarkoituksena opinnollistaa järjestö- ja vaikuttamistoimintaa. Yksi poluista on avoin kaikille kiinnostuneille opiskelijoille. Opintokokonaisuuden laajuus on 5 – 15 opintopistettä riippuen opiskelijan työmäärästä ja aktiivisuudesta.

Yksi opiskelijakunnan lakisääteisistä tehtävistä on valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opintokokonaisuus avulla opiskelijat voivat syventää osaamistaan. Lisäksi opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiuksia järjestösektorilla työskentelyyn. Tarkemmat tiedot sisällöstä ja osaamistavoitteista löydät täältä.

Opintokokonaisuuden kautta Haaga-Helia sitoutuu edistämään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita ja erityisesti vaikuttavien kansalaisten yhteiskunnan vahvistumista koulutuksen kautta. Voit lukea Haaga-Helian sitoumuksen täältä.

Toteutus

Opintokokonaisuus jakautuu neljään polkuun, jotka on rakennettu vahvistamaan osaamista asteittain. Tästä huolimatta polkuja voi halutessaan yhdistellä mielensä mukaisesti. Polut ovat:

Ykkönen, joka on suunnattu vähemmän kokeneille järjestötoimijoille.

Kakkonen, joka on suunnattu kokeneemmille järjestötoimijoille.

Johtaja, joka on suunnattu puheenjohtajistoille.

Töihin järjestösektorille, joka on suunnattu järjestösektoria uravaihtoehtona punnitseville.

Kaikilla poluilla järjestetään lukuvuoden mittaan noin kerran kuussa asiantuntijaluentoja, joista tiedotetaan tarkemmin polkukohtaisilla sivuilla. Polkukohtaisille sivuille pääsee klikkaamalla polun nimeä yllä olevassa luettelossa.

Osallistumalla yhdeksään luentokertaan saa yhden opintopisteen. Tämä onnistuu esimerkiksi osallistumalla jokaiseen oman polun luentokertaan tai kokoamalla yhdeksän luentokertaa miltä tahansa polulta. Lisäksi kvartaaleittain järjestetään edunvalvonnan Eetvartti-keskustelutilaisuus, joihin kaikkiin osallistumalla saa kasaan yhden opintopisteen. Myös helmikuisesta Megaevakosta saa yhden opintopisteen siihen osallistuessaan.

Poluilla Ykkönen, Kakkonen ja Johtaja opintopisteitä kertyy myös käytännön tekemisestä opiskelijakunnassa, opiskelijayhdistyksessä tai hallinnon opiskelijaedustajana. Töihin järjestösektorille -polkuun kuuluu sen sijaan verkkokurssi.

Ilmoittautuminen

Opintokokonaisuus ei vaadi ilmoittautumista Töihin järjestösektorille -polkua lukuunottamatta. Polut Ykkönen, Kakkonen ja Johtaja ovat lähtökohtaisesti tarkoitettuja opiskelijakunta-/opiskelijayhdistystoimijoille tai hallinnon opiskelijaedustajille. Töihin järjestösektorille -polku sen sijaan on avoin kaikille kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden sykli on suunniteltu noudattamaan järjestötoiminnan sykliä, mutta mukaan voi kuitenkin tulla myös niin sanotusti “kesken vuoden”.

Ilmoittaudu Töihin järjestösektorille -polkuun sisältyvään viiden opintopisteen laajuiseen verkkototeutukseen tästä.

Opintopisteet

Teknisistä syistä opintokokonaisuudesta voi saada 5, 10 tai 15 opintopistettä. Suorituksen voi halutessaan jakaa useammalle vuodelle, mutta maksimiopintopistemäärä on joka tapauksessa 15 opintopistettä.

Mikäli haluat opintopisteet tästä opintokokonaisuudesta, muistathan toimittaa vuoden päätteeksi tai muuna sopivana ajankohtana yhteenvedon siitä, mitä olet vuoden mittaan opiskelijakunnassa, opiskelijayhdistyksessä tai hallinnon opiskelijaedustajana tehnyt osoitteeseen nelli.pihlasviita@helga.fi. Käytä yhteenvedon tekemiseen valmista raporttipohjaa

Opintopisteiden hakuprosessin käsittelyaika on kuukausi, varaathan siihen vähintään sen verran ja pyydät opintopisteet ajoissa esim. valmistumista varten. Pikaisempia käsittelyjä ei voida taata.

Tutorointi

Tutorointi säilyy jatkossakin omana erillisenä opintojaksonaan. Lisätietoa tutoroinnista voi lukea täältä.

Lisätietoja
Helgan edunvalvonnan ja vaikuttamisen asiantuntija
Nelli Pihlasviita
nelli.pihlasviita@helga.fi