Yhdenvertaista opiskeluterveydenhuoltoa - YTHS 2021

Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021 ja sen myötä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut ovat jatkossa tarjolla kaikille läsnäoleville perustutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluihin oikeutetut korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Kenelle?

YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat jatkossa yliopisto-opiskelijat (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto), ammattikorkeakouluopiskelijat (ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

Palvelun piiriin EIVÄT kuulu saapuvat kansainväliset vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat, täydennyskouluttautuvat, jatko-opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat.

Mitä?

YTHS:n tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, sekä edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

1. Opiskeluympäristö- ja opiskeluyhteisötyö

 • Säännöllinen sidosryhmäyhteistyö erityisesti oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa

 • Asiantuntijatoiminta

 • Terveyttä edistävä viestintä

 • Opiskeluympäristöjen tarkastukset 3 vuoden välein ja seuranta vuosittain

2. Terveydenhoitopalvelut

 • Terveysohjaus yksilöllisesti ja ryhmissä

 • Määräaikaiset terveystarkastukset: 1) terveydenhoitaja ja yleislääkäri, 2) suunterveyden tarkastus ja hoitosuunnitelman teko

 • Suunterveyden ennalta ehkäisevät toimenpiteet

 • Tartuntatautien ehkäisy: terveystarkastukset, rokotukset (kansallinen rokotusohjelma)

 • Perhesuunnittelu

 • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset, todistukset ja lausunnot

 • Matkailuneuvonta ml. opiskelijavaihto (matkailijan rokotteet opiskelija hankkii itse, mutta ne voidaan antaa opiskeluterveydenhuollossa)

 • Psykologiset perustutkimukset

3. Sairaanhoitopalvelut

 • Hoidontarpeen arviointi

 • Kiireetön hoito ml. 1-7 päivän sisällä annettavaksi määritelty hoito

 • Hoito, joka edellyttää erikoislääkärin (psykiatri, ihotautien erikoislääkäri) tai erikoishammaslääkärin osaamista, mutta potilas ei hoidon porrastuksen mukaan kuulu erikoissairaanhoitoon

 • Sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät perusterveydenhuollon laboratorio- ja kuvantamispalvelut

 • Fysioterapia

 • Ravitsemusterapia

 • Opiskelualaan liittyvät puheterapia (puhetyöhön valmistuvien äänihäiriöiden alkuselvitykset)

Missä?

YTHS:llä voit asioida lähivastaanotolla yli 50 palvelupisteessä tai käyttää monipuolisia sähköisiä palveluja tilanteesi ja tarpeesi mukaan. Näistä 24 on YTHS:n omia palvelupisteitä. Kaikista korkeakouluopiskelijoista 95 % on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä.

Helsinki:

 • Töölönkatu 37

 • Malmin kauppatie 8

Porvoo:

 • Mehiläinen Oy, Näsin Koulukatu 2

Vierumäki:

 • Suomen Terveystalo Oy, Kirkkokatu 13

Ensisijainen palvelupisteesi on opiskelupaikkakuntasi palvelupiste. Tarvittaessa voit asioida missä tahansa YTHS:n omassa palvelupisteessä. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteissä asioivat vain kyseisellä paikkakunnalla opiskelevat. Suunterveyden palveluita käytetään pääsääntöisesti muita palveluja harvemmin ja niitä on tarjolla meidän opiskelijoita ajatellen vain Helsingissä ja Lahdessa.

Terveydenhoitomaksu

Korkeakouluopiskelijan terveydenhuollon rahoituksesta vastaa pääosin valtio (77%). Opiskelijoiden osuus on 23 %. Opiskelijat maksavat YTHS:n palveluihin oikeuttavan terveydenhoitomaksun 1.1.2021 alkaen Kelalle. Maksun maksavat ne opiskelijat, jotka kuuluvat YTHS:n palvelujen piiriin. Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle riippumatta siitä, käyttääkö opiskelija YTHS:n palveluja.

Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Huomaathan, että Kela ei lähetä sinulle laskua vaan terveydenhoitomaksun suorittamisesta on huolehdittava oma-aloitteisesti. Maksun eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Terveydenhoitomaksu vuonna 2021 on 38,5 euroa lukukaudessa eli 77 euroa lukuvuodessa.