JOURA-lista

Joura-lista on journalismin koulutusohjelman opiskelijoiden vaaliliitto. Edistämme elävää opiskelijakulttuuria ja pidämme pienten koulutusohjelmien puolta. Haluamme nostaa edunvalvonnan profiilia sekä huolehtia yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden toteutumisesta Haaga-Heliassa.

Vaaliliiton ehdokkaat ja ehdokasnumerot:
46. Alaluusua Erica
47. Hildén Joni
48. Koski Viivi

46. Alaluusua Erica

Vaalislogan: Suunnittelen siirtoni Candy Crush Sagassa. Jos pystyn siihen, pystyn mihin vaan.

Opiskelen journalismia Pasilan kampukselta. Kuulun tällä hetkellä Helgan hallitukseen ja aiemmin olen toiminut ainejärjestöni hallituksessa.

Tavoitteeni on, että tulevaisuuden opiskelijakunta toimii tasa-arvoisesti yli kampusrajojen ja käy jatkuvaa dialogia Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa.

Helgan nykyisen hallituksen jäsenenä tiedän, mitä opiskelijakunnan päivittäinen toiminta on ja osaan huomioida opiskelijakunnan resurssit päätöksenteossani.

Haluan olla rakentamassa edustajistoa, joka ongelmien etsimisen sijaan tarjoaa ja miettii ratkaisuja opiskelijakunnan toiminnan kehittämiseksi.

47. Hildén Joni

Vaalislogan: Yhdenvertaisen Haaga-Helian ja opiskelijajärjestö Helgan puolesta. Kaikki ovat samanarvoisia.

Olen 39-vuotias journalismin opiskelija. Taustaa minulla on toimimisesta erilaisissa kunnallisissa poliittisissa tehtävissä. Olen ensimmäisen kauden edaattori ja olen pitänyt ääntä muun muassa opiskelijoiden turvallisuuteen liittyen. Pyydän mandaattia jatkokaudelle, koska itselläni on vielä annettavaa edustajistolle kokemukseni vuoksi. Mielestäni edustajiston pitää entistä enemmän, varsinkin näinä vaikeina, korona-aikoina, pitää ääntä opiskelijoiden turvallisuuden huomioimisesta, mutta myös siitä, että opiskelijat voivat opiskella keskeytyksettä, huolimatta näistä vaikeista ajoista.

48. Koski Viivi

Vaalislogan: Oon journalisti eli paljoa en matikkaa osaa, mutta mä + edustajisto = teidän ääni.

Vuonna 2000 syntynyt journalismin fuksi. Aiempaa edunvalvonta- päättämis- ja vaikutuskokemusta löytyy järjestökentältä mm. Lukiolaisista ja Eurooppanuorista. Pyrin viemään eteenpäin erityisesti pienten koulutusohjelmien ja fuksien ajatuksia. Yhdenvertaisuus, kuunteleminen ja läpinäkyvyys toiminnassa ovat lähellä sydäntä.