TIEDOTE: HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJAT VALITTU HOASIN TOIMIELIMIIN

Hoasin logo

Opiskelijakunta Helga on valinnut edustajat Hoas - Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan edustajiston kokouksessa 22.10.2020 sekä nimennyt muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ja pienten ylioppilaskuntien kanssa edustajat Hoasin hallitukseen sekä asumisen yhteistyöelimeen hallituksen kokouksessa. Edustajien toimikaudet ovat valtuuskunnassa kaksi vuotta (2021-2022) ja asumisen yhteistyöelimessä yhden vuoden (2021).


Edustajiksi valittiin seuraavat henkilöt:

Hoasin hallitus

Matti Tujula


Hoasin valtuuskunta

Sonja Kiiveri (varsinainen jäsen)

Milana Aus (varajäsen)


Asumisen yhteistyöelin

Nimo Samatar (varsinainen jäsen)

Erica Alaluusua (varajäsen)


Lisätietoja:

Nelli Pihlasviita

asiantuntija

nelli.pihlasviita@helga.fi